Hygiene for næringsmiddelindustri

Kiilto leverer spesialiserte hygieneprodukter for næringsmiddelindustrien, inkludert rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Produktene er utviklet for å opprettholde høye standarder for hygiene og sikkerhet i produksjonsmiljøer, og sikrer at matvarer håndteres under trygge forhold.