Drone footage from a forest

Vårt miljøløfte

Miljøansvar er innebygd i våre prosesser. Drivkraften for kontinuerlig forbedring vises i arbeidet med å bruke mer miljøvennlige råvarer, engasjere seg mer i sirkulær økonomi og bruke energi effektivt.

Miljø som en del av bedriftskulturen

Ønsket om å være miljøleder i vår bransje styrer vår virksomhet og resulterer i vårt miljøløfte. Det er en del av vår kultur, hvordan vi tenker og evaluerer våre handlinger. Løftet er delt inn i fire sektorer som dekker all vår virksomhet fra daglige rutiner til innovasjoner og strategier for å hjelpe våre kunder.

Miljøløfte fordelt på fire sektorer: Grønn energi, Grønn emballasje, Grønne materialer, Grønne tjenester

Grønn energi: Innen 2028 vil vår virksomhet være karbonnøytral

Ved å forbedre vår energi- og materialeffektivitet bidrar vi til å bekjempe klimaendringer og fremme bærekraft. Vi investerer i miljøvennlig produksjonsteknologi og rene, energibesparende produksjonsprosesser. Vårt mål er å være karbonnøytral innen 2028. For å komme dit har vi noen mål å oppnå underveis.

 • Innen 2025 vil vi redusere energiforbruket per produserte tonn med 20 % fra nivået i 2010
 • I 2028 vil vi bare bruke energi som er 100 % fornybar
 • Vi deltar i karbonnegative prosjekter

GRØNN ENERGI

I 2028 vil vi kun bruke energi som er 100 % fornybar.

52 % av vårt 2028-mål er nå nådd.

Grønn emballasje og logistikk:
Vi reduserer bruken av fossilt og jomfruelig emballasjemateriale hvert år

Når vi utvikler produkter, etterspør vi råvarer og former for emballasje som er snillere for miljøet. Ved å øke salget av våre miljø- og sikkerhetsklassifiserte produkter, forbedrer vi arbeids- og kundesikkerheten i vårt eget arbeidsmiljø og kundenes lokaler.

 • 70 % av emballasjematerialet vårt er gjenvunnet, fornybart eller resirkulerbart innen 2025
 • Vi hjelper kundene våre med å resirkulere ved å inkludere miljøinformasjon om hver produktemballasje innen 2022
 • Vi piloterer et lukket emballasjekonsept i 2020–2022. Vi ønsker å øke andelen resirkulert materiale i emballasjen vår og øke miljøbevisstheten på tvers av kundenes virksomheter.

GRØNN EMBALLASJE
70 % av emballasjen vår er gjenvunnet, fornybar eller resirkulerbar innen 2025.

68 % (2 376 t) av vårt 2025-mål er nå nådd.

Medlemskap i Grønt Punkt, en godkjent returordning for avfall, bidrar til materialgjenvinning.

Grønne tjenester:
Vi gjør det mulig for kundene våre å minimere miljøavtrykket

I tillegg til å optimalisere vår egen virksomhet, gir vi våre kunder mer miljøvennlige produkter og tjenester som hjelper dem med å ha mer bærekraftige prosesser, arbeidsmetoder og sluttprodukter. Økt forståelse av miljøaspektene er avgjørende for kontinuerlig forbedring, og derfor spiller opplæring en svært viktig rolle i våre grønne tjenester.

 • Vi vil redusere våre kunders bruk av materialer: Innen 2023, 50 000 kg per år og fra og med 200 000 kg per år
 • All vår opplæring inkluderer en modul for bærekraftig utvikling. Vi gir opplæring til rundt 30 000 mennesker per år

GRØNNE TJENESTER
All vår opplæring inkluderer en modul om bærekraftig utvikling.
Vi gjennomfører opplæring med rundt 30 000 mennesker per år.

11 % (3 261 personer) av vårt årlige mål er nå nådd.

Grønne materialer:
Vi bruker mindre fossilt og jomfruelig råmateriale og reduserer avfall hvert år

Vi fremmer den sirkulære økonomien og bruker biobaserte råvarer for å redusere vår bruk av ikke-fornybare naturressurser, samtidig som vi reduserer karbonavtrykket vårt ved å senke avfallsmengdene og bruke våre produksjonssidestrømmer. Vi undersøker også muligheter for bruk av resirkulerte råvarer som er biprodukter fra andre næringer.

 • Vi vil doble bruken av resirkulerte og fornybare råvarer i våre kjemiske fabrikker innen 2025, sammenlignet med nivået i 2018
 • Vi vil bruke fem ganger så mye resirkulerte og fornybare råvarer i våre tørrblandingsfabrikker innen 2025, sammenlignet med nivået i 2018
 • Vi vil halvere avfallet innen 2025 sammenlignet med nivået i 2018

GRØNNE MATERIALER
Vi vil doble bruken av resirkulerte fornybare råvarer i våre kjemiske
fabrikker innen 2025 sammenlignet med nivået i 2018.

74 % (9 722 t) av vårt 2025-mål er nå nådd.