Antibac® Overflatedesinfeksjon 88,8% Premium
Overflatedesinfeksjon

Antibac® Overflatedesinfeksjon 88,8 % Premium er medisinsk utstyr som består av en unik blanding av alkoholer med full virucid effekt, i tillegg til at den er effektiv mot bakterier og gjærsopp. Produktet er spesielt egnet for bruk i situasjoner med økt risiko for virus, eller ved behandling av risikopasienter, f.eks. pasienter med lavt immunforsvar.

Produktet er beregnet til desinfisering av synlig rene overflater på ikke-invasivt medisinsk utstyr, f.eks. pasientsenger, undersøkelsesbord osv innen helse- og tannlegesektoren. Det er også klassifisert som biocid PT 2 og kan generelt brukes på overflater som tåler alkohol.

Formelen består av forskjellige alkoholer, hvorav etanol av farmasøytisk kvalitet er hovedingrediensen.

Egenskaper

  • Ekstra effekt på virus
  • Kort virketid, kun 30 sekunder
  • Effektiv mot bakterier, virus og gjærsopp
  • Fordamper fullstendig
  • Etterlater ingen rester på overflaten
  • Testet og dokumentert effekt
  • CE-godkjent for bruk på ikke-invasivt medisinsk utstyr

Etanolbasert overflatedesinfeksjonsmiddel med ekstra effekt på virus. Etanol av farmasøytisk kvalitet. Væsken fordamper raskt og etterlater ikke rester på overflaten (ingen grunn til å skylle etter desinfisering).

Mikrobiologisk informasjon:
EN13727 (effekt bakterier) - 30 sek
EN13624 (effekt gjærsopp) - 30 sek
EN14476 (effekt alle virus) - 30 sek
EN16615 (effekt bakterier/gjærsopp) - 1 min
EN14348 (effekt tuberkulose) - 5 min

Linker

Materialer

Bruksområde

Bruksklar etanolbasert desinfeksjon for synlig rene overflater på ikke-invasivt medisinteknisk utstyr som tåler alkohol. Produktet er også klassifisert som biocid PT 2 og kan og kan generelt brukes på overflater som tåler alkohol.

Medisinsk utstyr, for profesjonelt bruk.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
15 x 750 ml 603049 7054956030492 Flaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Brukerveiledning

Brukes på synlig, rene overflater som tåler alkohol. Hvis du er usikker på om overflaten tåler alkohol, kan du prøve et lite synlig sted først.

Bruksanvisning:
1. Rengjør overflaten med et vanlig rengjøringsmiddel
2. Fordel rikelig med væske på overflaten eller direkte på en klut.
3. Tørk over overflaten gjentatte ganger slik at den er fuktig gjennom hele kontakttiden (se etiketten eller informasjonen om kontakttider over)
4. La overflaten lufttørke (ingen behov for avskylling)

Ikke anbefalt for treverk, stoffmaterialer, naturgummi, malte flater, papirbelagte flater eller silikon.

Miljø og sikkerhet

Alvorlige hendelser i forbindelse med Antibac® Overfl 88,8 % 750 ml Premium bør rapporteres til reklamasjon.no@kiilto.com og til den nasjonale myndigheten for medisinsk utstyr (Statens Legemiddelverk).
PT2 biocid for profesjonelt bruk.

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Innholdsstoffer Effekt
Etanol Biocide
Isopropylalkohol Biocide
Butan-1-ol Denaturation
2-Metyl-2-propanol Denaturation