Antibac® Overflatedesinfeksjon 88,8% Premium
Overflatedesinfeksjon

Antibac® Overflatedesinfeksjon 88,8 % Premium består av en unik sammensetning som har optimal effekt på bakterier, virus og gjærsopp på kun 30 sekunder. Produktet har bred effekt på virus, og egner seg derfor godt til bruk i situasjoner med økt risiko for virus, eller ved kjent smitte. Væsken fordamper raskt og etterlater ingen stoffer på flaten, slik at det ikke er nødvendig med etterbehandling.

Egenskaper

  • Ekstra effekt på virus
  • Kort virketid, kun 30 sekunder
  • Effektiv mot bakterier, virus og gjærsopp .
  • Fordamper fullstendig
  • Etterlater ingen rester på overflaten
  • Kan brukes i næringsmiddelindustrien
  • Testet og dokumentert effekt

750 ml flaske.
Etanolbasert overflatedesinfeksjon med ekstra effekt på virus og kun 30 sekunders virketid. Etanolen er av farmasøytisk kvalitet. Leveres i den populære 750 ml flasken som lett håndteres med én hånd.

Testdokumentasjon: EN 13727, EN 13624; yeast og EN 14476.

Linker

Materialer

Bruksområde

Spesielt godt egnet til bruk i situasjoner med økt risiko for virus, eller ved kjent smitte. Ved behandling av risikopasienter, pasientgrupper med immunsvikt osv. er det for eksempel viktig med ekstra god beskyttelse. Brukes til desinfisering av alkoholbestandige overflater, inventar og lignende innen helsetjenesten, næringsmiddelindustri, storhusholdning, tannhelsetjenesten m.fl.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
15 x 750 ml 603049 7054956030492 Flaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Brukerveiledning

Overaten fuktes med væsken som skal ha en virketid på 30 sekunder. Væsken fordamper raskt og etterlater ingen stoffer på overflaten. Det er derfor ikke behov for skylling eller annen etterbehandling.

Innholdsstoffer Effekt
Etanol Biocide
Isopropylalkohol Biocide
Butan-1-ol Denaturation
2-Metyl-2-propanol Denaturation