Antibac® Overflatedesinfeksjon 75%
Overflatedesinfeksjon

Antibac® Overflatedesinfeksjon 75 % er det originale og bestselgende desinfeksjonsmiddelet beregnet på synlig rene overflater som tåler alkohol. Effektiv mot bakterier, mykobakterier, ulike virus og gjærsopp. Formelen består av forskjellige alkoholer. Etanol er hovedingrediensen og har farmasøytisk kvalitet.

Produktet leveres i ulike forpakninger og størrelser, se oversikt nedenfor.

Egenskaper

  • Dokumentert effekt mot bakterier, ulike virus og gjærsopp
  • Etterlater ingen stoffer på overflaten etter fordamping
  • Gir ikke resistente bakterier
  • Kort virketid; 1 minutt

Produktet inneholder 75 vol% denaturert etanol av farmasøytisk kvalitet. Væsken fordamper raskt og etterlater ikke rester på overflaten (ingen behov for avskylling etter desinfisering).

Mikrobiologisk informasjon:
EN13727 (effekt bakterier) - 30 sec
EN13697 (effekt bakterier) - 5 min
EN13624 (effekt gjærsopp/muggsopp) - 30 sec/15 min
EN13697 (effekt gjærsopp/muggsopp) - 5 min
EN16615 (effekt bakterier/gjærsopp) - 2 min
EN14476 (effekt kappekledte virus, Adenovirus, Murine Norovirus) - 30 sec
EN14348 (effekt tuberkulose) - 1 min

Linker

Materialer

Bruksområde

Bruksklar, etanolbasert desinfeksjon for synlig rene overflater som tåler alkohol.

Utseende og lukt

Transparent væske med alkohollukt.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
1 x 186 l 600980 7054956009801 Fat
1 x 25 l 601311 7054956013112 Kanne
20 x 50 ml 603032 7054956030324 Sprayflaske
3 x 4 l 600643 7054956006435 Kanne
6 x 750 ml 603002 7054956030027 Sprayflaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Brukerveiledning

Brukes på synlig rene overflater som tåler alkohol. Hvis du er usikker på om overflaten tåler alkohol, kan du prøve et lite synlig område først.

Bruksanvisning:
1. Rengjør overflaten med et vanlig rengjøringsmiddel dersom den ikke er synlig ren
2. Fordel rikelig med væske på overflaten eller direkte på en klut.
3. Tørk over flaten gjentatte ganger slik at den er fuktig gjennom hele kontakttiden (se etiketten eller informasjonen om kontakttider over)
4. La overflaten lufttørke (ikke behov for avskylling)

Ikke anbefalt for treverk, stoffmaterialer, naturgummi, malte flater, papirbelagte flater eller silikon.

Miljø og sikkerhet

Alvorlige hendelser i forbindelse med Antibac® Overflate 75% bør rapporteres til reklamasjon.no@kiilto.com og til de nasjonale myndigheter for medisinsk utstyr (Statens Legemiddelverk).
PT2 biocid for profesjonelt bruk.

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Innholdsstoffer Effekt
Etanol (623 g/kg) Biocide
Isopropylalkohol (64 g/kg) Biocide
2-Metyl-2-propanol (<1%) Denaturering