Antibac® Overflatedesinfeksjon 95%
Overflatedesinfeksjon

Dokumentert effekt mot bakterier, ulike virus og gjærsopp, og egner seg spesielt til desinfisering av overflater som lett korroderer. Væsken fordamper raskt og etterlater ingen stoffer på flaten.

Egenskaper

  • Effektiv mot bakterier, ulike virus og gjærsopp
  • Egner seg godt til overflater som lett korroderer
  • Fordamper fullstendig
  • Etterlater ingen rester på overflaten
  • Testet og dokumentert effekt

Linker

Materialer

Bruksområde

Kan brukes på alle alkoholbestandige overflater innen helse, tannhelse, laboratorium, skole etc. Det høye alkoholinnholdet gjør at den egner seg spesielt godt når vann er uønsket, eller til objekter der utformingen gjør lufttørking tidkrevende.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
1 x 200 l 600540 7054956005407 Fat
15 x 750 ml 600523 7054956005230 Flaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Brukerveiledning

Påfør rikelig med væske på overflaten slik at den er fuktig i minimum 1 min (5 min for Adenovirus og Poliovirus). Skal brukes på tørre og rengjorte overflater.

Innholdsstoffer Effekt
Etanol Biocide
Isopropylalkohol Biocide
1-Propanol Biocide