Antibac® Overflatedesinfeksjon + med tensid
Overflatedesinfeksjon

Antibac® Overflatedesinfeksjon+ med tensid består av en unik sammensetning med optimal effekt på bakterier, ulike virus og gjærsopp på overflater, inventar og lignende, samtidig som den har rengjørende effekt. Formuleringen er satt sammen av ulike alkoholer, og etanolen i væsken er av farmasøytisk kvalitet.

Egenskaper

  • Desinfiserende og rengjørende
  • Fordamper raskt
  • 1 minutts virketid
  • Testet og dokumentert effekt

Linker

Materialer

Bruksområde

Kan brukes på alle alkoholbestandige overflater innen helsetjenesten, næringsmiddelindustri, storhusholdning, tannhelsetjenesten, veterinær etc. Tensid hjelper til å løse opp smuss, partikler og biologisk materiale, og produktet egner seg derfor til bruk på overflater hvor det kan være rester av biologisk materiale.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
15 x 750 ml 603000 7054956030003 Flaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Brukerveiledning

Ved rene og tilnærmet rene flater, fuktes flaten eller objektet med desinfeksjonsvæsken. Virketid: 1 minutt. Der fordamping skjer raskere, gjenta behandlingen. Ved store mengder organisk materiale, fjernes dette før desinfeksjonsvæsken påføres. Det trengs vanligvis ingen etterbehandling, men dersom flaten kommer i kontakt med mat, må den etterskylles.

Innholdsstoffer Effekt
Etanol Biocide
Isopropylalkohol Biocide
1-Propanol Denatureringsmiddel
Annet innhold

Rengjørende , Rusthemmende