Antibac® Overflatedesinfeksjon+ 75 % med tensid
Overflatedesinfeksjon

Antibac® Overflatedesinfeksjon 75 % med tensid er medisinsk utstyr beregnet for desinfisering av overflater på ikke-invasivt medisinsk utstyr i helsetjenesten eller tannklinikker. Produktet er også klassifisert som et biocid PT 2 og kan brukes på generelle overflater som tåler alkohol. Produktet inneholder tensid, og både renser og desinfiserer overflaten. Effektiv mot bakterier, mykobakterier, ulike virus og gjærsopp. Formelen består av forskjellige alkoholer. Etanol er hovedingrediensen og har farmasøytisk kvalitet.

Egenskaper

  • Desinfiserende og rengjørende
  • Fordamper raskt
  • 1 minutts virketid
  • Testet og dokumentert effekt
  • CE-godkjent for bruk på ikke-invasivt medisinsk utstyr

Produktet inneholder 75 vol% denaturert etanol av farmasøytisk kvalitet. Fungerer raskt og fordamper uten å etterlate tørkemerker på den behandlede overflaten.

Mikrobiologisk informasjon:
EN13727 (effekt bakterier) 30 sec
EN13697 (effekt bakterier) 1 min
EN13624 (effekt gjærsopp/muggsopp) 30 sec/15 min
EN13697 (effekt gjærsopp/muggsopp) 1 min / 5 min
EN16615 (effekt bakterier/gjærsopp) - 2 min
EN14476 (effekt kappekledte virus, Adenovirus, Murine Norovirus) 30 sec
EN14348 (effekt tuberkulose) 1 min

Linker

Materialer

Bruksområde

Bruksklar etanolbasert desinfeksjon med rengjørende effekt (med tensid) for overflater på ikke-invasivt medisinteknisk utstyr som tåler alkohol.

Medisinsk utstyr, for profesjonelt bruk.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
15 x 750 ml 603000 7054956030003 Flaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Brukerveiledning

Brukes på overflater som tåler alkohol. Hvis du er usikker på om overflaten tåler alkohol, kan du kan du teste på et lite synlig område først. Produktet inneholder tensid, så det er ikke nødvendig å rengjøre før desinfisering hvis overflaten er litt skitten. Hvis du har mye organisk materiale på overflaten, må du rengjøre med rengjøringsmiddel før desinfisering.

Bruksanvisning:
1. Påfør rikelig med væske på overflaten eller direkte på en klut.
2. Tørk over flaten gjentatte ganger slik at den er fuktig gjennom hele kontakttiden (se etiketten eller informasjonen om kontakttider over)
3. La overflaten lufttørke
(4. Hvis overflaten må være helt fri fra kjemikalier, f.eks. ved kontakt med mat; skyll overflaten med vann)

Ikke anbefalt for treverk, stoffmaterialer, naturgummi, malte flater, papirbelagte flater eller silikon.

Miljø og sikkerhet

Alvorlige hendelser i forbindelse med Antibac® Overflate+ 75 % m/tensid bør rapporteres til reklamasjon.no@kiilto.com og til de nasjonale myndigheter for medisinsk utstyr (Statens Legemiddelverk).
PT2 biocid for profesjonelt bruk.

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Innholdsstoffer Effekt
Etanol Biocide
Isopropylalkohol Biocide
1-Propanol Denaturering
Annet innhold

Rengjørende , Rusthemmende