Drone footage from a forest
Om oss / Bærekraft /

Vårt miljøløfte

Miljøansvar er innebygd i våre prosesser. Drivkraften for kontinuerlig forbedring vises i arbeidet med å bruke mer miljøvennlige råvarer, engasjere seg mer i sirkulær økonomi og bruke energi effektivt.

Miljø som en del av bedriftskulturen

Ønsket om å være miljøleder i vår bransje styrer virksomheten og resulterer i vårt miljøløfte. Som en del av vår kultur påvirker det hvordan vi tenker og evaluerer våre handlinger. Løftet er delt inn i fire sektorer som dekker all vår virksomhet fra daglige rutiner til innovasjoner og strategier for å hjelpe våre kunder.

Vårt miljøløfte: Fire områder som dekker all vår virksomhet

Grafikk som fremstiller de fire sektorene for miljøløftet til Kiilto: Energi & klima, Materialer, Emballasje & logistikk, Partnerskap.
Kiilto miljøløfte:
Energi & Klima: All vår virksomhet skal være karbonnøytral innen 2028, og vi reduserer scope 3-utslippene.
Materialer: Vi bruker mindre fossilt og jomfruelig råmateriale og reduserer avfall hvert år.
Emballasje & logistikk: Vi reduserer bruken av fossilt og jomfruelig emballasjemateriale hvert år.
Partnerskap: Vi gjør det mulig for kundene våre å minimere miljøavtrykket.

Grønn energi og klima: All vår virksomhet skal være karbonnøytral innen 2028, og vi reduserer scope 3-utslippene

Ved å forbedre vår energi- og materialeffektivitet bidrar vi til å bekjempe klimaendringer og fremme bærekraft. Vi investerer i miljøvennlig produksjonsteknologi og rene, energibesparende produksjonsprosesser. Vårt mål er å være karbonnøytral innen 2028.

For å komme dit har vi noen mål å nå underveis.

 • Innen 2028 skal vi bruke kun karbonnøytral energi
 • Innen 2031 skal vi redusere våre indirekte GHG-utslipp med 21 % fra 2021-nivået.​ (SBT-krav for scope 3-utslipp,
  10 år og 21 %)
 • Innen 2028 skal vi redusere vårt innkjøpte energiforbruk per produsert tonn med 10 % fra 2021-nivået
 • Vi investerer i lokale karbonkompensasjonsinitiativer og bevaring av biologisk mangfold

Vi følger GHG-protokollen ved regnskap og rapportering av CO2-utslipp. For øyeblikket står vi for alle Scope 1 og 2-utslipp. I tillegg står vi for kategoriene forretningsreiser og reiser mellom hjem og arbeidsplass fra Scope 3.

SDG 7: Affordable and clean Energy

SDG 7 er «rimelig og ren energi». Vi forplikter oss til SDG 7 ved å øke vår andel av fornybar energi betydelig.

SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure

SDG 9 er “Industrielle innovasjoner og infrastruktur”. Vi forplikter oss til SDG 9 ved å delta i innovasjoner, vitenskapelig forskning og utvikling.

SDG 13: Climate action

SDG 13 er «Klimahandling», og vi forplikter oss ved å forbedre utdanning og bevisstgjøring om å redusere klimaendringene, tilpasning og påvirknings-
reduksjon. Vårt arbeid med avfallsreduksjon har også en direkte innvirkning på SDG 13.

Grønn emballasje og logistikk:
Vi reduserer bruken av fossilt og jomfruelig emballasjemateriale hvert år

Når vi utvikler produkter, etterspør vi råvarer og former for emballasje som er snillere for miljøet. Ved å øke salget av våre miljø- og sikkerhetsklassifiserte produkter, forbedrer vi arbeids- og kundesikkerheten i vårt eget arbeidsmiljø og kundenes lokaler.

SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure

SDG 9 er “Industrielle innovasjoner og infrastruktur”. Vi forplikter oss til SDG 9 ved å delta i innovasjoner, vitenskapelig forskning og utvikling.

SDG 12: Responsible consumption and production

SDG 12 er ”Ansvarlig forbruk og produksjon”. Vi forplikter oss til SDG 12 ved å redusere avfallsgenerering gjennom forebygging, reduksjon, resirkulering og gjenbruk av materialer betydelig.

Den seneste utviklingen innen grønn emballasje

GRØNN EMBALLASJE
70 % av emballasjen vår er gjenvunnet, fornybar eller resirkulerbar innen 2025.

80 % (2 787 tonn) av vårt 2025-mål er nå nådd.

Medlemskap i Grønt Punkt, en godkjent returordning for avfall, bidrar til materialgjenvinning.

Partnerskap:
Vi gjør det mulig for kundene våre å minimere miljøavtrykket

I tillegg til å optimalisere vår egen virksomhet, gir vi våre kunder mer miljøvennlige produkter og tjenester som hjelper dem med å ha mer bærekraftige prosesser, arbeidsmetoder og sluttprodukter. Økt forståelse av miljøaspektene er avgjørende for kontinuerlig forbedring, og derfor spiller opplæring en svært viktig rolle i våre grønne tjenester.

 • Vi hjelper våre kunder med å redusere deres miljøavtrykk (karbonavtrykk, vann- eller materialbruk) og rapporterer årlige reduksjoner
 • All vår opplæring og diskusjoner med interessenter inkluderer et miljøaspekt. Vi gir opplæring til rundt 25 000 mennesker årlig
 • Vi vil årlig ta miljømessige initiativer for å bevare biologisk mangfold sammen med våre samarbeidspartnere
 • Vi vil oppgi karbonfotavtrykkdata for våre løsninger fra 2025 og utover
SDG 12: Responsible consumption and production

SDG 12 er ”Ansvarlig forbruk og produksjon”. Vi forplikter oss til SDG 12 ved å redusere avfallsgenerering gjennom forebygging, reduksjon, resirkulering og gjenbruk av materialer betydelig.

SDG 13: Climate action

SDG 13 er «Klimahandling», og vi forplikter oss ved å forbedre utdanning og bevisstgjøring om å redusere klimaendringene, tilpasning og påvirknings-
reduksjon. Vårt arbeid med avfallsreduksjon har også en direkte innvirkning på SDG 13.

Den seneste utviklingen innen grønne tjenester

GRØNNE TJENESTER
All vår opplæring inkluderer en modul om bærekraftig utvikling.
Vi gjennomfører opplæring med rundt 25 000 mennesker per år.

73 % av vårt årlige mål ble nådd i 2022.

Grønne materialer:
Vi bruker mindre fossilt og jomfruelig råmateriale og reduserer avfall hvert år

Vi fremmer den sirkulære økonomien og bruker biobaserte råvarer for å redusere vår bruk av ikke-fornybare naturressurser, samtidig som vi reduserer karbonavtrykket vårt ved å senke avfallsmengdene og bruke våre produksjonssidestrømmer. Vi undersøker også muligheter for bruk av resirkulerte råvarer som er biprodukter fra andre næringer.

 • Vi skal doble bruken av resirkulerte og fornybare råvarer i våre kjemiske fabrikker innen 2025, sammenlignet med nivået i 2018
 • Vi skal halvere avfallet innen 2025 sammenlignet med nivået i 2018
 • Innen 2028 skal vi redusere karbonavtrykket til vår råstoffportefølje med 15 % fra 2021-nivået
 • Innen 2028 skal vi redusere vannforbruket i produksjonen med 20 % per produsert tonn fra 2021-nivået
SDG 12: Responsible consumption and production

SDG 12 er ”Ansvarlig forbruk og produksjon”. Vi forplikter oss til SDG 12 ved å redusere avfallsgenerering gjennom forebygging, reduksjon, resirkulering og gjenbruk av materialer betydelig.

Den seneste utviklingen innen grønne materialer

GRØNNE MATERIALER
Vi skal doble bruken av resirkulerte fornybare råvarer i våre kjemiske
fabrikker innen 2025 sammenlignet med nivået i 2018.

19 % (6 337 tonn) av vårt 2025-mål er nå nådd.