Løsninger / Profesjonell hygiene /

Kiilto Pro Natura – Alt på det rene for miljøet

Natura-merket står for bærekraft og innebærer at råvarene er fossilfrie og 100 % nedbrytbare. Vår Kiilto Pro Natura-serie blir produsert så naturlig som mulig, uten unødig press på miljøet.

Hva påvirker miljøet mest?

Når vi velger fokus for våre miljøhandlinger er det viktig å velge elementer som har betydelig innvirkning. Ved å konsentrere oss om de som har størst effekt, kan vi utgjøre en forskjell.

Råmaterialer

Bærekraftig produksjon av råmaterialer har stor miljøpåvirkning. Kiilto krever at alle råvare-leverandører forplikter seg til bærekraftig produksjon.

Forbruk

Bærekraftig forbruk reduserer klimaavtrykket. Doseringsinstrukser og effekttester er retningslinjer for et bærekraftig forbruk.

Sirkulær økonomi

Ressurseffektivitet og sirkulær økonomi. Hele ideen bak Kiilto Pro Natura er basert på sirkulær økonomi og at alle ingrediensene føres tilbake til syklusen og kan gjenbrukes.

Baner vei for endring gjennom partnerskap og innovasjon

Miljøet står overfor alvorlige utfordringer. For å endre utviklingsretningen, trenger vi innovasjon og handling. I tillegg til vårt kontinuerlige arbeid med vårt miljøløfte, er vi forpliktet til å være en partner som muliggjør at våre kunder kan nå sine bærekraftsmål.

På samme måte som våre interessenter, har Kiilto som mål å redusere utslipp, bruke mindre jomfruelige råvarer og redusere avfall hvert år – for å nevne noen aspekter av våre forpliktelser. Kiilto investerer mye i FoU, og våre egne eksperter prøver kontinuerlig å finne forskjellige og bedre måter å gjøre ting på. Gjennom denne innovative prosessen ble Kiilto Pro Natura født.

Lær hvordan Natura-produkter lages

I utviklingen av Natura-merkede produkter har vi vurdert hele livssyklusen: råmateriale, produksjon, bruk, avhending og resirkulering. Det stilles strenge krav ikke bare til miljøvennlighet, men også til sikkerhet og kvalitet.

Sertifiserte løsninger for ansvarlig rengjøring

Kiilto introduserte Natura-sertifiseringen som en løsning mot sirkulær økonomi. Ved å velge et produkt fra Kiilto Pro Natura-serien kan du være trygg på at hele leveransekjeden er nøye vurdert. Innenfor én pakke realiseres mange bærekraftige valg.

Grønt merke: "Natura - Plant Based". En finsk sertifisering som er strengere enn Svanemerket på miljø og bærekraft.

  • Svanemerket (Nordic Swan Ecolabel)
  • Allergimerket
  • Bærekraftig uten å gi avkall på effekt
  • Trygt og brukervennlig

«Våre kunder velger Kiilto Pro Natura fordi med Natura-produkter kan de enkelt nå sine egne miljømål og nyte resultatene av effektive, sikre og brukervennlige produkter.» – Tiina Laurén, Solutions Manager

Kiiltos profesjonelle rengjøringsprodukter har lenge båret det nordiske Svanemerket. Sertifikatet symboliserer miljøvennlige produkter med minimal klimapåvirkning gjennom hele livssyklusen. Det nordiske Svanemerket setter begrensninger for hvilke produktkategorier som kan søke om merket. Alle Natura-produkter som er kvalifiserte for sertifisering, har mottatt det.

Det nordiske Svanemerket har strenge kriterier, men Natura-serien tar det enda et skritt videre: alle Natura-produkter er uten duft. De fleste av dem har også Allergimerket fra den finske Allergi-, Hud- og Astmaforbundet. Allergimerket indikerer at produktet vanligvis ikke vil forårsake hudirritasjon eller sensibilisering, eller utløse symptomer på duftfølsomhet, allergier eller astmareaksjoner. Selv om produktene bruker naturlige materialer og er trygge, er det klokt å følge instruksjonene og bruke riktig beskyttelsesutstyr.

Kiilto har utviklet Natura-merkingen som en løsning mot sirkulær økonomi. Kiilto sine profesjonelle rengjøringsprodukter har vært Svanemerket i lang tid. Svanemerket stiller høye krav til trygghet for brukerne og er en indikasjon på miljøvennlige, brukervennlige og effektive produkter.

Natura-serien tar det et steg videre; produktene imøtekommer Svanemerket sine krav, og er i tillegg parfymefrie. Majoriteten av de bærer også Allergimerket fra The Finnish Allergy, Skin and Asthma Federation. Allergimerket er en sertifisering på at Natura-produktene er utviklet på en måte som gir veldig liten sjanse for å skape hudirritasjon.

Natura-serien utvides stadig

Kiilto ønsker å være en leder innen miljø og bærekraft. Forsknings- og Utviklingsavdelingen (R&D) arbeider kontinuerlig med å teste og utvikle nye produktformler fra helt fornybare materialer.

For øyeblikket omfatter produktene i Natura-serien universale rengjøringsmidler, vindusvask, oppvaskmiddel, rengjøringsmidler for kjøkken og våtrom. Kiilto Pro Natura-produktene er lett gjenkjennbare med det grønne Natura-merket.

Det totale karbonavtrykket hensyntas

Karbonavtrykket til et produkt påvirkes ikke bare av de råvarene som brukes, men også av hvor de kommer fra, hvor de blir omdannet til det endelige produktet, og måten de er pakket på.

Visste du at emballasje laget av resirkulert plast kan ha så mye som 50 % lavere karbonutslipp sammenlignet med emballasje laget av ny plast?

Kiilto Pro Natura emballasje

Som pioner har Kiilto utviklet resirkulert plastemballasje for profesjonelle rengjøringsprodukter. Ideen oppstod fra ønsket om å tilby ikke bare miljømerkede produkter, men også pakke dem inn på en mer miljøbevisst måte.

Emballasjen til Kiilto Pro Natura-produkter er laget av resirkulert plast der det er mulig og alltid med hensyn til brukersikkerhet.

  • Mange produkter i 1-liters flasker har 100 % resirkulert plast
  • De samme produkter i 5-liters kanner har 35 % resirkulerte plastmaterialer
  • Dyser til sprayflasker er også laget av 100 % resirkulert plast

Målet er å kontinuerlig øke bruken av resirkulert plast. Dette er viktig da emballasjematerialer har stor innvirkning på et produkts karbonavtrykk.

Kiilto Pro Natura logistikk

Alle råmaterialene som brukes i Natura-produktene, er fornybare og kommer fra naturen. Kiilto skaffer råvarene så lokalt som mulig for å unngå lange transportavstander og unødvendige karbonutslipp.

Alle Natura-produkter produseres i Finland – nær kundene våre i Finland, Skandinavia og Baltikum. Denne bevisste nærheten minimerer igjen transportbehovene, hjelper oss med å redusere unødvendige karbonutslipp og reduserer det samlede karbonavtrykket til produktene våre.

Vil du vite mer om Natura?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta relevante nyheter, nyttig informasjon og tips om hygiene.