Banner picture Kiilto Natura

Kiilto Natura – Alt på det rene for miljøet

Natura-merket står for bærekraft og innebærer at råvarene er fossilfrie og 100 % nedbrytbare. Vår Kiilto Natura-serie blir produsert så naturlig som mulig, uten unødig press på miljøet.

Hopp rett ned til Natura produktoversikten

Plantebaserte og 100 % nedbrytbare rengjøringsmidler

I utviklingen av de Natura-merkede rengjøringsproduktene har hele livssyklusen til produktene blitt hensyntatt. Livssyklusen fra råmateriale til produksjon, bruk, avfall og resirkulering er bærekraftig. Høye krav er satt ikke bare når det gjelder å være miljøvennlige, men også på varighet og kvalitet.

Kundene våre foretrekker Kiilto Natura, for de Natura-merkede produktene gjør det lettere å nå deres egne bærekraftmål. For ikke å glemme at produktene er effektive, drøye i bruk og brukervennlige.

Grønt merke: "Natura - Plant Based". En finsk sertifisering som er strengere enn Svanemerket på miljø og bærekraft.

  • Sertifisert: Svanemerket (nordisk miljø- og allergimerke)
  • Bærekraftig uten å gi avkall på effekt
  • Trygt og brukervennlig

Kiilto har utviklet Natura-merkingen som en løsning mot sirkulær økonomi. Kiilto sine profesjonelle rengjøringsprodukter har vært Svanemerket i lang tid. Svanemerket stiller høye krav til trygghet for brukerne og er en indikasjon på miljøvennlige, brukervennlige og effektive produkter.

Natura-serien tar det et steg videre – produktene imøtekommer Svanemerket sine krav, og er i tillegg parfymefrie. Majoriteten av de bærer også Allergimerket fra The Finnish Allergy, Skin and Asthma Federation. Allergimerket er en sertifisering på at Natura-produktene er utviklet på en måte som gir veldig liten sjanse for å skape hudirritasjon.

Natura produktserien utvides stadig

Kiilto ønsker å være en leder innen miljø og bærekraft. Forsknings- og Utviklingsavdelingen (R&D) arbeider kontinuerlig med å teste og utvikle nye produktformler fra helt fornybare materialer.

For øyeblikket omfatter produktene i Natura-serien universal rengjøringsmidler, vindusvask, og håndoppvaskmiddel. Kiilto Natura produktene er lett gjenkjennbare med det grønne Natura-merket.

Kiilto Pro Natura produkter: Flaske med Biodish, OffCalc, Sanitop, og kanner med Window og Plusclean

Hva påvirker miljøet mest?

Grønt blad, illustrasjon på bærekraftig produksjon og råvarer

Råmaterialer

Bærekraftig produksjon av råmaterialer gir stor påvirkning på klimaet. Kiilto krever at alle råvare-leverandører forplikter seg til bærekraftig produksjon.

Grønn dråpe inni stiplet blått omriss, illustrasjon på bærekraftig forbruk

Forbruk

Bærekraftig forbruk reduserer klimaavtrykket. Doseringsinstrukser og effekttester er retningslinjer for et bærekraftig forbruk.

Jordkloden med tre grønne piler i sirkel rundt, illustrasjon på sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi

Ressurseffektivitet og sirkulær økonomi. Hele ideen bak Kiilto Natura er basert på sirkulær økonomi og at alle ingrediensene føres tilbake til syklusen og kan gjenbrukes.

Bærekraftig emballasje påvirker produktets karbonutslipp

Som en pioneer har Kiilto nylig utviklet en flaske av resirkulert plast til profesjonelle rengjøringsmidler. Ideen stammer fra et ønske om å tilby noe mer enn øko-merkede produkter. Vi ønsker også å tilby mer naturvennlig emballasje.

Visste du at emballasje laget av resirkulert plastikk kan ha så mye som 50 % lavere karbonutslipp sammenlignet med emballasje laget av ny plast?

Mange av Kiilto Natura produktene i 1-liters pakning er av resirkulert plastikk. Når du velger Natura produkter kan du være sikker på at det er et miljøvennlig valg. Målet er å øke bruken av resirkulert plastikk kontinuerlig. Dette er viktig fordi valg av emballasje har stor påvirkning på et produkts karbonutslipp.

Vil du vite mer om Natura?