Om oss / Bærekraft /

Sosialt ansvar

Motiverte ansatt er nøkkelen til suksess

Mer enn bare et arbeidssted

Kiilto har en eksperimentell kultur som oppfordrer ansatte til å presentere selv de villeste ideene. Det er også rom for feil, fordi kontinuerlig læring genererer innsikt som belyser vår vei mot sterk internasjonal vekst. Kiiltos medarbeidere er vår viktigste ressurs og sikkerhet. Som et familieeid selskap tror vi på et samarbeidende arbeidsfellesskap i stedet for en hierarkisk tilnærming. Inspirasjon er basert på god ledelse og en organisasjon som lytter.

Vårt utvalg av treningsmuligheter og fritidsklubber bidrar til å opprettholde arbeidskapasiteten og et positivt tankesett. Vi oppfordrer hverandre til å drive med fysisk aktivitet og trening. Forebygging av arbeidsulykker og bedre sikkerhet på arbeidsplassen bidrar til å motivere ansatte til å yte best mulig.

Faglig utvikling på en trygg arbeidsplass

Støtte på rett sted til rett tid forbedrer hverdagen til hver Kiiltonian, og sikrer vår suksess fremover. Vi forbedrer arbeidstakernes sysselsetting gjennom kompetanseutvikling og en aktiv opplæringspolitikk. Vårt mål er at en karriere med Kiilto er en fremtid. Som arbeidsplass gir Kiilto et trygt og inspirerende miljø og en mulighet for kontinuerlig personlig utvikling.

Våre kunders sikkerhet forbedres også gjennom Kiiltos sosiale ansvar. Vi forbedrer sikkerheten til produktene våre ved å presentere og markedsføre dem på en ansvarlig måte. I tillegg kan vi bidra til å forbedre sikkerheten og komforten til bygninger ved å utvikle våre kunders kompetanse.

Vi har en åpen og inspirerende atmosfære

For å sikre at menneskerettighetene respekteres i alle ledd i Kiiltos virksomhet, streber vi etter å fremme likestilling i arbeidsmiljøet. På denne måten skaper vi en mer rettferdig verden og forbedrer trivselen til våre ansatte.

I vår forretningsdrift forplikter vi oss til integritet, bekjempelse av korrupsjon og overholdelse av lovgivningen, reglene og forskriftene som gjelder for vår virksomhet.

I Kiilto stiller vi oss bak Åpenhetsloven, som du kan lese mer om her.

Vi har identifisert følgende viktige områder å kontinuerlig jobbe med:

En trygg arbeidsplass

 • Forebygging av arbeidsulykker
 • Forbedring av sikkerheten

Et inspirerende arbeidsmiljø

 • Støtte i ulike stadier av livet
 • Bra veiledning
 • En organisasjon som lytter
 • Ansattes velvære

Menneskerettigheter i hele verdikjeden

 • Likestilling i arbeidsmiljøet
 • Forhindre barnearbeid

Kompetanseutvikling

 • Kompetanseutvikling for ansatte
 • Kompetanseutvikling for kunder
 • Samarbeid med utdanningsinstitusjoner
 • Ansvarlig produktinformasjon og markedsføring
 • Digitale løsninger

Styring av samfunnsansvar

Vi måler vår suksess i ledelse gjennom en undersøkelse utført av Corporate Spirit. Resultatene sammenlignes med de til andre selskaper. Kiilto overvåker også tilbakemeldinger fra nyansatte og registrerer antall yrkespensjoner som tildeles.

Det finske Institutt for Arbeidshelse gjennomfører yrkeshygienesjekker hos Kiilto hvert fjerde år. Samarbeidet er imidlertid kontinuerlig for å bruke og dele Kiiltos ekspertise innen kjemisk industri mellom undersøkelsene. Kiilto deler sin kunnskap med kunder og andre interessenter.

Kiilto sørger ikke bare for sikkerheten i forhold til egne fabrikkområder og personell, men formidler kunnskap om kjemisk sikkerhet til våre kunder også. Våre eksperter identifiserer risikoer og veileder kunder hvordan de kan unngå dem.

Kiilto har integrert arbeidssikkerhet som en del av produkt- og teknisk utvikling. Vi starter alltid med å vurdere de ansattes sikkerhet og mulige eksponeringsrisikoer når vi utvikler et produkt eller velger råvarer.

Retningslinjer for sosial ansvarlighet

Kiiltos sosiale ansvar styres av vår Code of conduct, som selskapets viktigste leverandører også forplikter seg til.

Våre daglige operasjonelle virksomheter er basert på ISO 14001, ISO 9001 og ISO 45001-sertifisering, samt kjemisk industris Responsible Care-program. Kiilto har også forpliktet seg til arbeidsmiljøavtalen til forsikringsselskapet Varma.

Kiilto har også blitt med i Zero Occupational Accidents Forum koordinert av det finske Institutt for Arbeidshelse. Forumet er et frivillig nettverk mellom finske arbeidsplasser, med mål om kontinuerlig å fremme arbeidssikkerhet og deling av beste praksis.

Klagemekanismer og varsling om kritikkverdige forhold

Problematiske forhold som gjelder sosialt ansvar blir brakt til selskapets oppmerksomhet gjennom den daglige personalledelsen. Instruksjonene i White Book inkluderer hvilke tiltakansatte bør gjøre hvis de observerer problemer som må håndteres.

Slike observasjoner samles også inn i årlige medarbeiderundersøkelser.

Vi forplikter oss til å handle på en ansvarlig og transparent måte i alle aspekter av virksomheten vår.

Uetisk, ulovlig eller uansvarlig atferd kan føre til alvorlig tap eller skade for en organisasjon og dens ansatte, kunder og andre interessenter. Et av de viktigste bidragene er å rapportere kunnskap om eller mistanke om uetisk atferd.

Kiilto oppmuntrer til en åpen og ærlig kultur der alle kan ta opp bekymringer rundt et hvert tilfelle av uansvarlig oppførsel eller uetisk atferd. Du bør i hovedsak ta opp slike bekymringer direkte med personen du jobber med hos Kiilto eller Kiiltos juridiske team. Du kan også bruke Kiiltos rapporteringskanal for å ta opp bekymringen din i fortrolighet. Alle interessenter, inkludert våre ansatte, kan rapportere mistenkte straffbare handlinger, uansvarlig oppførsel, misbruk av menneskerettigheter eller potensielle brudd på våre retningslinjer gjennom vår rapporteringskanal – som også tillater anonym rapportering. All informasjon behandles konfidensielt.