Antibac® Overflatedesinfeksjon 75% servietter og kluter
Desinfeksjonsservietter for overflater

Antibac® Overflatedesinfeksjon 75 % kluter og servietter har dokumentert effekt på bakterier, ulike virus og gjærsopp, og brukes på overflater som tåler alkohol. Væsken gir ikke resistente bakterier og etterlater ingen stoffer på flaten etter fordamping. Virketid: minst 1 minutt.

Produktet leveres i ulike forpakninger og størrelser, se tabell under.

Egenskaper

  • Bruksklare, etanolbaserte servietter og kluter
  • Dokumentert effekt mot bakterier, ulike virus og gjærsopp
  • Etterlater ingen stoffer på overflaten etter fordamping
  • Kan brukes i næringsmiddelindustrien
  • Kort virketid; 1 minutt

Virketid: minst 1 minutt.

Kluter i spann måler 22 x 22 cm. Dekker inntil 5 m2. Klutene dras enkelt ut gjennom lokket og rives av. Lokket tetter godt og sørger for at klutene bevarer fuktigheten. Mål på spann: Høyde 25,8 cm, diameter 28,5 cm. Vekt: 4 kg. Væskemengde: 3100 ml.

Store desinfeksjonskluter i flowpack måler 24 x 35 cm. Dekker inntil 10 m2.

Servietter i boks måler 20 x 20 cm. Dekker inntil 1/2 m2.

Enkeltpakkede servietter måler 17 x 22 cm. Leveres i praktisk og betjeningsvennlig displaykartong.

Testdokumentasjon 2021: Testdokumentasjon: EN13727 bacteria, EN13697: bacteria, yeast & fungi, EN14348: mycobacteria, EN13624: yeast & fungi, EN14476: Adenovirus, Murine Norovirus.

Linker

Materialer

Bruksområde

Klutene og serviettene er utviklet for desinfisering av overflater, inventar og lignende innen blant annet innen helse, tannhelse, næringsmiddelindustri, storhusholdning, barnehage, skole og kontor.
Kluter og servietter egner seg godt til desinfisering av blant annet kontaktpunkter, benker, bord, produksjonsutstyr og redskaper.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
1 x 300 stk 603047 7054951130470 Spann
12 x 12 stk 601672 7054956016724 Flowpack
2 x 300 stk 603050 7054956030508 Refill
6 x 150 stk 603011 7054956030119 Displaykartong
6 x 150 stk 601150 7054956011507 Boks
6 x 70 stk 601192 7054955011928 Boks
Oppbevaring

Uåpnet: 3 års holdbarhet fra produksjonsdato. Åpnet: 3 mnd
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Brukerveiledning

Gni kluten/servietten over flaten slik at den er fuktig i minimum 1 minutt. Der fordamping skjer raskere, må prosedyren gjentas. Produktene brukes på alkoholbestandige overflater som er tørre og ikke synlig skitne.

Innholdsstoffer Effekt
Denaturert etanol (75%) Biocide
Isopropylalkohol Biocide