Antibac® Overflatedesinfeksjon 75% servietter
Desinfeksjonsservietter for overflater

Antibac® Overflatedesinfeksjon 75 % kluter og servietter har dokumentert effekt på bakterier, ulike virus og gjærsopp, og brukes på overflater som tåler alkohol. Væsken gir ikke resistente bakterier og etterlater ingen stoffer på flaten etter fordamping. Virketid: minst 1 minutt.

Produktet leveres i ulike forpakninger og størrelser, se tabell under.

Egenskaper

  • Bruksklare, etanolbaserte servietter og kluter
  • Dokumentert effekt mot bakterier, ulike virus og gjærsopp
  • Etterlater ingen stoffer på overflaten etter fordamping
  • Kan brukes i næringsmiddelindustrien
  • Kort virketid; 1 minutt

Linker

Materialer

Bruksområde

Klutene og serviettene er utviklet for desinfisering av overflater, inventar og lignende innen blant annet innen helse, tannhelse, næringsmiddelindustri, storhusholdning, barnehage, skole og kontor.
Kluter og servietter egner seg godt til desinfisering av blant annet kontaktpunkter, benker, bord, produksjonsutstyr og redskaper.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
1 x 1 stk 603047 7054951130470 Spann
12 x 12 stk 601672 7054956016724 Flowpack
2 x 1 stk 603050 7054956030508 Refill
6 x 1 stk 603025 7054956030256 Displaykartong
6 x 1 stk 603011 7054956030119 Displaykartong
6 x 1 stk 601150 7054956011507 Boks
6 x 70 stk 601192 7054955011928 Boks
Oppbevaring

Uåpnet: 3 års holdbarhet fra produksjonsdato. Åpnet: 3 mnd
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Brukerveiledning

Gni kluten/servietten over flaten slik at den er fuktig i minimum 1 minutt. Der fordamping skjer raskere, må prosedyren gjentas. Produktene brukes på alkoholbestandige overflater som er tørre og ikke synlig skitne.

Innholdsstoffer Effekt
Denaturert etanol (75%) Biocide
Isopropylalkohol Biocide
1-Propanol Biocide