Om oss / Bærekraft /

Resirkulering og avfallsbehandling av emballasje

Positiv miljøpåvirkning er grunnlaget for Kiiltos emballasjevalg.

  • I 2025 vil vi doble bruken av resirkulerte og fornybare råvarer i våre kjemiske fabrikker sammenlignet med nivået i 2018
  • Kiilto begynte å samle inn emballasjemateriell i 2019
  • Medlemskap i Grønt Punkt Norge – returordninger for gjenvinning av brukt emballasje

Produsent- og importøransvar for avfallshåndtering

I Norge pålegger Avfallsforskriften produsenter og importører med et visst volum av emballasjetyper pliktige til å være med i en godkjent returordning for avfall .

KiiltoClean er medlem av Grønt Punkt Norge, som er en slik godkjent returordning.

Medlemskapet i Grønt Punkt er et naturlig valg for oss, og i tråd med vårt ansvar for miljøet. Grønt Punkt Norge bidrar til sirkulær økonomi i praksis gjennom innsamling og gjenvinning av emballasje.

Plast emballasje med minst mulig miljøbelastning

Plastavfall er en stor belastning for miljøet. Ved å redusere bruken av ny plast (jomfruelig materiale), minsker vi denne miljøbelastningen.

I Kiilto har vi et mål om grønn emballasje. Det innebærer at vi skal hjelpe kundene våre med å resirkulere produktemballasje, i tillegg til å jobbe for at produktemballasjen vår er så miljøvennlig som mulig i utgangspunktet.

Grønt Punkt garanterer at innsamlet plastemballasje blir materialgjenvunnet. Her finner du informasjon om hvordan du leverer inn emballasje i ditt nærområde.

Det er imidlertid ikke kun plastemballasje som kan gjenvinnes eller resirkuleres – det gjelder også andre materialer som papp/kartong, glass, og metall.

Returordning og innsamling av avfall håndteres via godkjente materialselskaper:

  • Plastretur
  • Norsk Resy
  • Norsk Returkartong
  • Sirkel Glass
  • Norsk Metallgjenvinning

Les mer om gjenvinning og kildesortering hos Grønt Punkt Norge.

Medlemsmerke Grønt Punkt Norge