Tiltak for hygiene på arbeidsplassen: En god investering

Å tilrettelegge for og sikre rutiner for god hygiene i bedriften har flere positive effekter.
Friske ansatte er viktig for trivsel – som igjen bidrar til effektivitet. Hygienetiltak er også
med på å minske risikoen for sykefravær grunnet smittsomme sykdommer som blant
annet influensa og omgangssyke.

Bare ved å ha økt fokus på god håndhygiene kan smitte reduseres med opptil 70 %.

Regelverk for hygiene på arbeidsplassen

Avhengig av yrke og arbeidssted, kan det være ulike regler og hygienerutiner som gjelder. Innen helse- og
oppvekstsektoren er det ekstra søkelys på å redusere smittefare, og det kan være krav til arbeidsantrekk og
avfallshåndtering. NDLA har et godt skriv om arbeidsplasshygiene.

I et kontormiljø for eksempel, vil det derimot ikke være naturlig å ha regler rundt arbeidstøy fra et hygieneperspektiv.

Tiltak for å forebygge sykdom og redusere sykefravær

Tiltak med fokus på god håndhygiene er et av de enkleste stedene å begynne. Det er mye som kan gjøres som er enkelt
både å igangsette og følge opp.

 • Påminne og tilrettelegge for god håndhygiene
 • Sikre godt renhold, spesielt på steder hvor mange er innom
 • Faste arbeidsplasser/-stasjoner hindrer smittespredning via kontaktflater
 • Mulighet for å raskt og enkelt vaske eller desinfisere utstyr mellom bruk. Ha for eksempel
  Antibac® overflatedesinfeksjon våtservietter og Antibac® Touchscreen wipes stående tilgjengelig
 • Mulighet til å jobbe hjemmefra dersom det går mye smitte eller en begynner å føle seg pjusk,
  kan redusere smitterisikoen betraktelig
Foto: Susanne A.Finnes

Bruk såpe og desinfeksjonsmidler av god kvalitet som ikke tørker ut huden eller gir irritasjon. Antibac® hånddesinfeksjon er dermatologisk testet, og er utviklet for å ha størst mulig effekt på bakterier, virus og gjærsopp, samtidig som den skal skåne huden mest mulig. Den alkoholbaserte desinfeksjonen gir heller ikke resistente bakterier.

Det finnes også hånddesinfeksjonsmidler med andre virkestoffer enn alkohol på markedet. Produktene må være tillatt for salg i Norge i henhold til kravene i Biocidforskriften. De må kunne vise dokumentert effekt i henhold til ES-NS-1500.

Hygienetiltak og rutiner på jobb

Gjør det lett for de ansatte å ha god håndhygiene og bidra til smitteforebygging.

 • Sørg for at Antibac® hånddesinfeksjon tilgjengelig på flere steder, som ved inngang, heis/trapp, toaletter,
  kaffemaskin, pauserom, felles utstyr som skriver/rekvisita rom, konferanseutstyr osv.
 • Oppfordre alle til å sprite eller vaske hender etter toalettbesøk og før håndtering av mat, og etter kontakt
  med kroppsvæsker ved smittsom sykdom eller luftveisinfeksjoner
 • Oppfordre til gode hostevaner; hoste/nyse i et papirtørkle (som du kaster etterpå) eller i albuekroken
 • Hender kan gjerne sprites når man kommer til arbeidsstasjonen sin
 • Skap gode vaner for å etterlate rene arbeidsstasjoner i kontorlandskap. Antibac® Keyboard wipes gjør det
  enkelt å tørke av tastatur og mus

 • Rengjør eller desinfiser daglig felles kontaktpunkter som dørhåndtak, lysbrytere, kaffemaskiner,
  heisknapper og lignende
 • Sprit hendene etter håndhilsning i møter og annen omgang med mange mennesker
 • Heng opp plakater om håndvask på strategiske steder
  Last ned og skriv ut plakat om hånddesinfisering og håndvask fra vår mediabank her
 • Sørg for at det alltid er tilgjengelig såpe og papir på toalettene. For rene og smittefrie kontaktpunkter,
  er Antibac® WC wipes perfekte for f.eks. dørhåndtak, spyleknapp og toalettsete

Invester i de ansattes helse for å redusere kostnader

En ukes sykefravær kostet en bedrift i snitt 17.000 kroner i 2020. Estimatet er beregnet på bakgrunn av en
Sintef-undersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter i 2010 (kilde: NHO). Kostnader knyttet til sykefravær er
mer enn rene lønnskostnader. Estimatet på 17.000 kroner per uke er bare ekstrakostnader, dvs. produksjonstap
og eventuelle utgifter til vikar, overtid el. I tillegg må arbeidsgiver fortsatt betale løpende faste utgifter, som 
forsikringer, arbeidsgiveravgift og pensjonsinnbetalinger, i tillegg til lønnskostnader de første 16 dagene.

Enkle tiltak for bedre håndhygiene som foreslått ovenfor kan redusere smitte med opptil 70 %. Potensialet for
mindre korttids sykefravær og medfølgende kostnadsbesparelser for bedrifter er altså stort.

Med varemerket Antibac® er Kiilto markedsledende innen desinfeksjon i Norge. Våre ansatte kan hjelpe til med
å finne produkter og løsninger som er best egnet for din arbeidsplass – enten det er et kontor, et produksjonslokale,
en restaurant, eller et sykehjem. Vi har løsninger og produkter egnet for både daglig hygiene og til spesielle situasjoner.  

Kontaktskjema

Meld deg på vårt nyhetsbrev og mottat relevante nyheter, nyttig informasjon og hygienetips.