Antibac WC Wipes
Overflatedesinfeksjon servietter

Bruksklare servietter som desinfiserer raskt og effektivt, samtidig som de har en rengjørende effekt. Virker mot bakterier og ulike virus på kun 30 sekunder.

Serviettene er utviklet spesielt for å redusere risikoen for smittespredning via kontaktpunkter som dørhåndtak, toalettsete, spyleknapp og vannkran – perfekte når tid er en mangelfull ressurs.
Servietten er fri for plast og har en størrelse på 17 x 19,5 cm.

Egenskaper

  • 2-i-1-servietter klare til bruk
  • Virker effektivt mot bakterier og ulike virus på kun 30 sek
  • Reduserer behovet for rengjøringskluter som må vaskes etter bruk
  • Inneholder ikke plast
  • Ingen helsefarlige kjemikalier som spres i luften
  • Størrelse 17x19,5 cm

2-i-1-servietter klare til bruk
Virker effektivt mot bakterier og ulike virus på kun 30 sek
Reduserer behovet for rengjøringskluter som må vaskes etter bruk
Ingen helsefarlige kjemikalier som spres i luften
Inneholder ikke plast
Størrelse 17x19,5 cm

Linker

Materialer

Bruksområde

Engangsservietter til toaletter og bad på helseinstitusjoner og andre offentlige steder.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN
6 x 90 stk 603074 7054956030744
Oppbevaring

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket.

Emballasjemateriale

Boksen er av plast (PE-HD) og lokket er av plast (PP)

Brukerveiledning

Fukt overflaten godt og la virke i henhold til oppgitt kontakttid. La tørke. Ingen avskylling er nødvendig.

Miljø og sikkerhet

Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Innholdet/beholderen sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Innholdsstoffer Effekt
Denaturert etanol Desinfiserende
2-propanol Desinfiserende