Antibac WC Wipes
Overflatedesinfeksjon servietter

Bruksklare servietter som desinfiserer raskt og effektivt, samtidig som de har en rengjørende effekt. Virker mot bakterier og ulike virus på kun 30 sekunder. Produktet inneholder alkohol og tensid.

Serviettene er utviklet spesielt for å redusere risikoen for smittespredning via kontaktpunkter som dørhåndtak, toalettsete, spyleknapp og vannkran – perfekte når tid er en mangelfull ressurs.

Egenskaper

  • 2-i-1-servietter klare til bruk
  • Virker effektivt mot bakterier og virus
  • Reduserer avfallet og behovet for vask av rengjøringskluter
  • Tidseffektive
  • Ingen helsefarlige kjemikalier som spres i luften

Bruksklare
Virketid bakterier og ulike virus: kun 30 sek
Inneholder ikke plast
Størrelse 17x19,5 cm

Linker

Materialer

Bruksområde

Engangsservietter til toaletter og bad på helseinstitusjoner og andre offentlige steder.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN
6 x 90 stk 603074 7054956030744
Oppbevaring

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket.

Emballasjemateriale

Boksen er av plast (PE-HD) og lokket er av plast (PP)

Brukerveiledning

Fukt overflaten godt og la virke i henhold til oppgitt kontakttid. La tørke. Ingen avskylling er nødvendig.

Miljø og sikkerhet

Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Innholdet/beholderen sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.