Antibac® Keyboard Wipes
Desinfeksjonsservietter for overflater

Keyboard Wipes er enkeltpakkede servietter fuktet med Antibac® Overflatedesinfeksjon 75 % og har dokumentert effekt på bakterier, ulike virus og gjærsopp. Serviettene er utviklet spesielt for desinfisering av tastatur, datamus, analoge telefoner, kalkulatorer og lignende utstyr. Væskemengden er tilpasset bruk på elektronisk utstyr.

Esken inneholder 80 stk. enkeltpakkede servietter.

Egenskaper

  • Bruksklare, etanolbaserte servietter
  • Dokumentert effekt mot bakterier, ulike virus og gjærsopp
  • Væskemengde tilpasset elektronisk utstyr
  • Betjeningsvennlig og praktisk displaykartong.
  • Kort virketid; 1 minutt

Servietten måler 14 x 20 cm.

Testdokumentasjon 2021: Testdokumentasjon: EN13727 bacteria, EN13697: bacteria, yeast & fungi, EN14348: mycobacteria, EN13624: yeast & fungi, EN14476: Adenovirus, Murine Norovirus.

Linker

Materialer

Bruksområde

Serviettene er beregnet for desinfisering av tastatur, datamus, analoge telefoner, kalkulatorer, fjernkontroller og lignende elektronisk utstyr.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
6 x 1 stk 603025 7054956030256 Displaykartong
Oppbevaring

Uåpnet: 3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Bruk biosider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Brukerveiledning

Gni servietten over flaten slik at den er fuktig i minimum 1 minutt. Der fordamping skjer raskere, må prosedyren gjentas. Produktene brukes på alkoholbestandige overflater som er tørre og ikke synlig skitne.

Innholdsstoffer Effekt
Denaturert etanol (75%) Biocide