Ofte stilte spørsmål om Antibac®

Anvendelse

Hvor mye Antibac® skal man bruke?
For å få full effekt anbefales det å benytte ca. 3 ml. Dette tilsvarer nok desinfisering til at hendene blir fuktige og godt dekket i minst 30 sekunder. Ikke glem tomler og fingertupper, da disse er de mest bakterieutsatte områdene.

Blir man tørr på hendene av Antibac®?
Nei, man blir ikke tørr på hendene om man bruker samme mengde desinfeksjon som anbefalt. Væsken er tilsatt det mykgjørende og fuktighetsgivende middelet glyserol som gjør at huden bevarer sin naturlige fuktighetsbalanse og holder seg frisk og myk.

Er det farlig å bruke Antibac® Overflatedesinfeksjon på hendene?
Å benytte Antibac® Overflatedesinfeksjon på hendene er ikke farlig, men det vil tørke ut huden da det ikke er tilsatt det fuktighetsgivende middelet glyserol slik som i Hånddesinfeksjonsproduktene.

Er det farlig å drikke Antibac®?
Antibac® desinfeksjonsprodukter er gjort udrikkelig i henhold til norske lover og regler. Svelging av produktet kan forårsake ubehag. Skyll derfor straks munnen og drikk rikelige mengder med vann hvis produktet er konsumert. Kontakt lege hvis større mengder er svelget.

Kan man få promille av å bruke Antibac®?
Nei, ved normal bruk av hånddesinfeksjon vil det ikke gi promille.

Kan barn bruke Antibac® Hånddesinfeksjon?
Antibac® Hånddesinfeksjon kan også benyttes av barn, men på en forsvarlig måte. Produktene bør likevel oppbevares utilgjengelig da produktene er brannfarlige, og udrikkelige.

Kan gravide bruke Antibac®?
Generelt er det viktig å passe på å ha god utlufting der man bruker alkoholbasert desinfeksjon. Ved normal bruk skulle det ikke være behov for tilpasninger selv om man er gravid.

Er noen av Antibac® sine produkter miljømerket?
Antibac® Håndsåpe, Dusj & Shampo og Lotion er alle svanemerkede produkter. Hånddesinfeksjon er kjemikalier og kan dessverre ikke på nåværende tidspunkt svanemerkes.

Kan Antibac® Overflateservietter brukes på briller?
Vi anbefaler ikke å bruke alkoholbasert desinfeksjon på briller, da det er usikkert om alle typer glass tåler alkohol over lang tid.

Er Antibac® Overflatedesinfeksjon godkjent for bruk i forbindelse med næringsmidler?
Mattilsynet sluttet med sin godkjenningsordning for overflatedesinfeksjon for noen år siden. Det finnes per i dag ingen næringsmiddelsgodkjenningsorgan for overflatedesinfeksjonsmidler i Norge, og gamle godkjenninger er ikke lenger gyldige, ifølge mattilsynet. Antibac® Overflatedesinfeksjon 88,8 % Premium og Antibac® Overflatedesinfeksjon 75 % etterlater ingen stoffer på flaten etter fordamping. Det er derfor ikke nødvendig med skylling eller annen etterbehandling. Produktene egner seg derfor til bruk innen matproduksjon.

Virketid og holdbarhet

Hva er holdbarheten på Antibac® Hånd- og Overflatedesinfeksjon?
Hånd- og Overflatedesinfeksjon har en holdbarhet på 3 år.

Hva er holdbarheten på Antibac® Håndsåpe?
Håndsåpe har en holdbarhet på 3 år.

Hvor lang holdbarhet har en åpen boks med Antibac® våtservietter?
Tester viser at ved normal romtemperatur vil det være små mengder som avdamper i løpet av 3 måneder etter åpning av boksen. Holdbarhet for åpnet boks som oppbevares med lokket lukket i normal romtemperatur er dermed minst 3 måneder. 

Hvor mye alkohol fordamper hvis flasken med Antibac® står åpen?
Tester og erfaring viser at avdampningen fra åpnede flasker er svært liten, selv over lengere tid. I tilfeller med høy romtemperatur har man sett en viss avdampning, men det skal mye til før det blir relevante mengder. Vi anbefaler likevel å oppbevare flasker med korken på for å unngå søl, ettersom det er brannfarlig væske.

Hvor lang virketid har Antibac® Hånddesinfeksjon?
For full effekt skal huden være fuktig i minst 30 sekunder.

Hvor lang virketid har Antibac® Overflatedesinfeksjon?
Antibac® Overflatedesinfeksjon 75 % har en virketid på 1 minutt.
Antibac® Overflatedesinfeksjon 88,8 % Premium har en virketid på 30 sekunder.

Effekt og resistens

Kan Antibac® føre til at bakteriene utvikler resistens mot antibiotika?
Nei, i motsetning til antibiotika og enkelte andre desinfeksjonsmidler ødelegger alkohol mikrobenes protein (arvestoff) som gir umiddelbar død.

Har Antibac® desinfeksjon effekt på E. coli (Escherichia coli)?
Antibac® Hånd- og Overflatedesinfeksjon har dokumentert effekt på E. coli.

Har Antibac® desinfeksjon effekt på ESBL?
ESBL er et enzym som skilles ut fra bakterier og er blant annet påvist i bakterien E. coli (Escherichia coli). Både Antibac® Hånd-og Overflatedesinfeksjonsprodukter har dokumentert effekt på E. coli.

Har Antibac® desinfeksjon effekt på Murine norovirus (omgangssyke)?
Noen typer virus er spesielt vanskelig å ta knekken på. Dette viruset er i virkeligheten omkranset av oppkast og avføring som gjør at alkoholdesinfeksjonen alene ikke oppnår optimal effekt. Det anbefales å vaske hender med såpe og rent vann etterfulgt med alkoholbasert desinfeksjon da ett gram avføring fra en med omgangssyke kan inneholde en milliard virus, og det skal kun 10-100 stykker til før man blir syk.

Har Antibac® desinfeksjon effekt på sopp?
Antibac® Hånd- og Overflatedesinfeksjon har dokumentert effekt på gjærsopp.

Har Antibac® desinfeksjon effekt på gule stafylokokker?
Ja, Antibac® desinfeksjonsmidler har effekt mot gule stafylokokker.

Har Antibac® desinfeksjon effekt på MRSA (Meticilinresistente gule stafylokokker)?
Ja. MRSA er en betegnelse på gule stafylokokker som er motstandsdyktige mot et antibiotikum som kalles methicillin og en lang rekke andre antibiotika. MRSA er forkortelse for methicillinresistent Staphylococcus aureus (gule stafylokokker).

Har Antibac® desinfeksjon effekt på Hepatitt A, B og C?
Antibac® desinfeksjon er effektiv mot kappekledde virus, og dermed også blant annet Hepatitt B og C. Tester gjennomføres på lignende virus ettersom det ikke er forsvarlig eller etisk å teste på disse virustypene. Hepatitt A er vanskeligere å drepe med alkohol.

Har Antibac® desinfeksjon effekt på HIV?
Antibac® desinfeksjon er effektiv mot kappekledde virus, og dermed også HIV. Tester gjennomføres på lignende virus ettersom det ikke er forsvarlig eller etisk å teste på disse virustypene.

Har Antibac® desinfeksjon effekt på Sporer?
Antibac® alkoholfri Sporicide har dokumentert effekt på sporer.

Har Antibac® desinfeksjon effekt på Clostridium Difficile?
Antibac® alkoholfri Sporicide har dokumentert effekt på Clostridium Difficile.

Annet

Er Antibac® testet på dyr?
Ingen av Antibac® sine produkter er testet på dyr.

Inneholder Antibac®  Hånddesinfeksjon og Overflatedesinfeksjon animalske stoffer?
Det er ikke brukt animalske stoffer i noen av Antibac®  sine produkter. Det gjennomfettende stoffet glyserin som er i Hånddesinfeksjon inneholder kun vegetabilske stoffer og har ikke opphav fra dyreriket.

Kreves det kjøpetillatelse for Antibac®  teknisk sprit (etanol)?
Etanol leveres denaturert og udenaturert. Teknisk sprit som er udenaturert eller inneholder kun ett denatureringsmiddel krever kjøpetillatelse fra Skatteetaten.