Løsninger / Profesjonell hygiene / Antibac® /

Antibac FAQ

Ofte stilte spørsmål om Antibac®

Anvendelse (bruk)

Hvor mye Antibac® skal jeg bruke?

For å få full effekt anbefales det å benytte ca. 3 ml. Dette tilsvarer nok desinfisering til at hendene blir fuktige og godt dekket i minst 30 sekunder. Ikke glem tomler og fingertupper, da disse er de mest bakterieutsatte områdene.

Blir jeg tørr på hendene av Antibac®?

Nei, du blir ikke tørr på hendene om du bruker samme mengde desinfeksjon som anbefalt. Væsken er tilsatt det mykgjørende og fuktighetsgivende middelet glyserol som gjør at huden bevarer sin naturlige fuktighetsbalanse og holder seg myk og frisk.

Er det farlig å bruke Antibac® Overflatedesinfeksjon på hendene?

Å benytte Antibac® Overflatedesinfeksjon på hendene er ikke farlig, men det vil kunne tørke ut huden da det ikke er tilsatt det fuktighetsgivende middelet glyserol slik som i Hånddesinfeksjonsproduktene.

Kan man bli full av å drikke Antibac®?

Ja, Antibac® inneholder alkohol og vil gi deg promille hvis du drikker det. For å gjøre den udrikkelig er væsken tilsatt denatureringsmidler som vil gi ubehag.

Er det farlig å drikke Antibac®?

Antibac® desinfeksjonsprodukter er gjort udrikkelig med denatureringsmidler i henhold til norske lover og regler. Svelging av produktet kan forårsake ubehag. Skyll derfor straks munnen og drikk rikelige mengder med vann hvis produktet er konsumert. Kontakt lege hvis større mengder er svelget.

Kan en få promille av å bruke Antibac®?

Nei, normal bruk av hånddesinfeksjon gir ikke promille. Alkoholen rekker ikke å trekke gjennom underhuden og inn i blodet før den har fordampet. Ved desinfisering av større overflater bør det være god ventilasjon i rommet.

 

 

Kan barn bruke Antibac® Hånddesinfeksjon?

Antibac® Hånddesinfeksjon kan også benyttes av barn, men på en forsvarlig måte. Produktene bør likevel oppbevares utilgjengelig da produktene er brannfarlige og ikke må drikkes.

Kan gravide bruke Antibac®?

Generelt er det viktig å passe på å ha god utlufting der man bruker alkoholbasert desinfeksjon. Ved normal bruk skulle det ikke være behov for tilpasninger selv om man er gravid.

Er Antibac® Overflatedesinfeksjon godkjent for bruk i forbindelse med næringsmidler?

Mattilsynet sluttet med sin godkjenningsordning for overflatedesinfeksjon for noen år siden. Det finnes per i dag ingen næringsmiddelsgodkjenningsorgan for overflatedesinfeksjonsmidler i Norge, og gamle godkjenninger er ikke lenger gyldige, ifølge mattilsynet. Antibac® Overflatedesinfeksjon 88,8 % Premium og Antibac® Overflatedesinfeksjon 75 % etterlater ingen stoffer på flaten etter fordamping. Det er derfor ikke nødvendig med skylling eller annen etterbehandling. Produktene egner seg derfor til bruk innen matproduksjon.

Kan Antibac® Overflateservietter brukes på briller?

Vi anbefaler ikke å bruke alkoholbasert desinfeksjon på briller, da det er usikkert om alle typer glass tåler alkohol over lang tid.

Tilbake til toppen

Effekt og resistens

Dreper Antibac virus?

Antibac desinfeksjon har dokumentert effekt på kappekledte virus som f.eks. influensavirus, coronavirus, HIV, ebola, hepatitt B og C.
På rengjorte hender (dvs. uten biologiske materiale som oppkast, avføring o.l.) har den også effekt på nakne virus som murine norovirus og adenovirus.

Kan Antibac® føre til at bakteriene utvikler resistens mot antibiotika?

Nei, i motsetning til antibiotika og enkelte andre desinfeksjonsmidler ødelegger alkohol mikrobenes protein (arvestoff) som gir umiddelbar bakteriedød.

Har Antibac® desinfeksjon effekt på Murine norovirus (omgangssyke)?

Noen typer virus er spesielt vanskelig å ta knekken på. Noroviruset er i virkeligheten omkranset av oppkast og avføring som gjør at alkoholdesinfeksjonen alene ikke oppnår optimal effekt. Det anbefales å vaske hender med såpe og rent vann etterfulgt med alkoholbasert desinfeksjon da ett gram avføring fra en med omgangssyke kan inneholde en milliard virus, og det skal kun 10-100 stykker til før man blir syk.

 

Har Antibac® desinfiserende midler effekt på E. coli (Escherichia coli)?

Antibac® Hånd- og Overflatedesinfeksjon har dokumentert effekt på E. coli.
Du kan lese mer om hvordan unngå E. coli tarminfeksjon her.

Har Antibac® desinfeksjon effekt på ESBL?

ESBL er et enzym som skilles ut fra bakterier og er blant annet påvist i bakterien E. coli (Escherichia coli). Både Antibac® Hånd-og Overflatedesinfeksjonsprodukter har dokumentert effekt på E. coli.

Har Antibac® overflatedesinfeksjon effekt på sopp?

Antibac® Hånd- og Overflatedesinfeksjon har dokumentert effekt på gjærsopp.

Har Antibac® desinfeksjon effekt på Sporer?

Antibac® alkoholfri Sporicide har dokumentert effekt på sporer.

Har Antibac® desinfeksjon effekt på gule stafylokokker?

Ja, Antibac® desinfeksjonsmidler har effekt mot gule stafylokokker.

Har Antibac® desinfeksjonsmidler effekt på MRSA (Meticilinresistente gule stafylokokker)?

Ja, det har de. MRSA er en betegnelse på gule stafylokokker som er motstandsdyktige mot et antibiotikum som kalles methicillin og en lang rekke andre antibiotika. MRSA er forkortelse for methicillinresistent Staphylococcus aureus (gule stafylokokker).

Har Antibac® desinfeksjonsprodukter effekt på Hepatitt A, B og C?

Antibac® desinfeksjon er effektiv mot kappekledde virus, og dermed også blant annet Hepatitt B og C. Tester gjennomføres på lignende virus ettersom det ikke er forsvarlig eller etisk å teste på disse virustypene. Hepatitt A er vanskeligere å drepe med alkohol.

Har Antibac® desinfeksjon effekt på HIV?

Antibac® desinfeksjon er effektiv mot kappekledde virus, og dermed også HIV. Tester gjennomføres på lignende virus ettersom det ikke er forsvarlig eller etisk å teste på disse virustypene.

Har Antibac® desinfeksjon effekt på Clostridium Difficile?

Antibac® alkoholfri Sporicide har dokumentert effekt på Clostridium Difficile.

Tilbake til toppen

Virketid og holdbarhet

Hvor lang virketid har Antibac® Hånddesinfeksjon?

For full effekt skal huden være fuktig i 30 sekunder.

Hvor lang virketid har Antibac® Overflatedesinfeksjon?

Antibac® Overflatedesinfeksjon 75 % har en virketid på 1 minutt.
Antibac® Overflatedesinfeksjon 88,8 % Premium har en virketid på 30 sekunder.

Hvor mye alkohol fordamper hvis flasken med Antibac® står åpen?

Tester og erfaring viser at avdampningen fra åpnede flasker er svært liten, selv over lengere tid. I tilfeller med høy romtemperatur har man sett en viss avdampning, men det skal mye til før det blir relevante mengder.

Vi anbefaler likevel å oppbevare flasker med korken på for å unngå søl, ettersom det er brannfarlig væske.

 

Hvor lang holdbarhet har en åpen boks med Antibac® våtservietter?

Tester viser at ved normal romtemperatur vil det være små mengder som avdamper i løpet av 3 måneder etter åpning av boksen. Holdbarhet for åpnet boks med Antibac våtservietter som oppbevares med lokket lukket i normal romtemperatur er dermed minst 3 måneder. 

Hva er holdbarheten på Antibac® Håndsåpe?

Håndsåpe har en holdbarhet på 3 år.

Hva er holdbarheten på Antibac® Hånd- og Overflatedesinfeksjon?

Hånd- og Overflatedesinfeksjon har en holdbarhet på 3 år.

Tilbake til toppen

Annet

Er Antibac® testet på dyr?

Ingen av Antibac® sine produkter er testet på dyr.

Er Antibac desinfeksjon vegansk?

Antibac desinfeksjon inneholder kun vegetabilske stoffer.

Inneholder Antibac®  Hånddesinfeksjon og Overflatedesinfeksjon animalske stoffer?

Det er ikke brukt animalske stoffer i noen av Antibac®  sine produkter. Det gjennomfettende stoffet glyserin som er i hånddesinfeksjon inneholder kun vegetabilske stoffer og har ikke opphav fra dyreriket.

Er noen av Antibac® sine produkter miljømerket?

Antibac® Håndsåpe, Dusj & Sjampo og Lotion er alle Svanemerkede produkter.

Hånddesinfeksjon er kjemikalier som per i dag ikke kan svanemerkes.

Kreves det kjøpetillatelse for Antibac® teknisk sprit (etanol)?

Etanol leveres denaturert og udenaturert. Teknisk sprit som er udenaturert eller inneholder kun ett denatureringsmiddel krever kjøpetillatelse fra Skatteetaten. Les mer om de ulike typer teknisk sprit og bruksområder her.

Tilbake til toppen