Samling av flasker med ulike teknisk sprit produkter fra Kiilto Pro

Teknisk sprit: Oversikt over typer og bruk

Det finnes mange typer teknisk sprit og det kan være greit å vite forskjellen mellom disse. De kan ha forskjellig bruksområder og gi forskjellige resultater. Her tar vi for oss 5 typer du burde vite litt om: Isopropanol, absolutt alkohol, rektifisert, teknisk, og steril sprit.

Hva er teknisk sprit?

Teknisk sprit, også kjent som teknisk alkohol, er en type alkohol som er utviklet for industriell og profesjonell bruk.

Ikke alle typer er de samme

De fleste typer teknisk sprit kan brukes til mange av de samme formålene. Bruksområdene vil i hovedsak variere basert på hvilken konsentrasjon de har eller kvaliteten.

Visse kan være bedre egnet på laboratorier, mens andre passer bedre til allmenn bruk. Det er en fordel at du også setter deg inn i hvor de ulike typene ikke skal brukes, siden de kan forårsake skader på noen typer materialer.

Isopropanol

Isopropanol er en type teknisk sprit som også er kjent som isopropylalkohol, 2-propanol eller propan-2-ol. Denne væsken er industrielt fremstilt, har en sterk lukt, er brennbar og fargeløs.

Brukes ofte til fjerning av fett, kondens, frost og som uttørkende middel. Isopropanol egner seg også godt til rengjøring av maskiner og verktøy. Den bør derimot ikke brukes på pakninger og gummilister, siden de kan gå i oppløsning. Isopropanol kan også brukes i kosmetikk og legemidler/desinfeksjon, men da er det viktig at den har pharma kvalitet (høy grad av renhet) som Kiiltos Isopropanol Prima.

Absolutt alkohol

Absolutt alkohol er en teknisk sprit som holder 99,99 %, det vil si at den er vannfri. Den kommer i to forskjellige kvaliteter (prima og teknisk) og til forskjellige formål.

Absolutt alkohol brukes blant annet i laboratorier til forskning og analyser, samt i farmasøytisk produksjon som løsemiddel. Den kan også brukes til rengjøring og fettfjerning på glassflater og brukes gjerne i laboratorier til rens av utstyr.

Rektifisert sprit (alkohol)

På lik linje med absolutt alkohol brukes rektifisert alkohol i stor grad i laboratorier, blant annet til produksjon av legemidler og kosmetikk. Rektifisert betyr at alkoholen har vært gjennom en renseprosess som innebærer destillering og filtrering. Denne kvaliteten brukes typisk til rensing av gjenstander hvor det er høyt krav til renhet. Eksempler på dette er linser, mikroskoper, reagensrør og analyseutstyr.

Teknisk sprit (alkohol)

Teknisk sprit er rå-etanol, hvilket betyr at det er ubearbeidet etanol. Dette er en kvalitet med lavere renhetsgrad sammenlignet med kvalitetene prima og rektifisert.
70 % teknisk sprit blir gjerne brukt blant annet til løsninger innen helse- og dentalsektoren eller hvor det ikke er særskilte krav til renhet. 96 % brukes gjerne til rensing i laboratorier på grunn av sin avfettende effekt, samt at den kan brukes som tynnemiddel.

Steril sprit

Det finnes også en form for teknisk sprit som kan kalles steril sprit. Dette er sprit som er fortynnet med injeksjonsvann og sterilfiltrert. Steril sprit brukes for eksempel til desinfisering av renrom i helsevesenet. Solveco Steril 70 % kan også brukes til desinfisering av infusjonssett/porter/membraner før tilkobling, samt hud ved klorheksidinallergi.

Ofte stilte spørsmål rundt teknisk sprit

Hva er denaturert sprit?

Denaturert sprit er alkohol (etanol) tilsatt kjemikalier for å gjøre den uegnet for drikking. Godkjente denatureringsmidler er for eksempel t-butanol og metyletylketon.

Sprit som er denaturert brukes ofte til å fjerne olje og fett, for eksempel i motorer, eller til rengjøring av verktøy. Teknisk etanol som er udenaturert eller inneholder kun ett denatureringsmiddel krever kjøpetillatelse fra Skatteetaten.

Hva er rensesprit?

Rensesprit er et bredt begrep som vanligvis refererer til alkoholbaserte løsninger brukt til rengjøring, desinfisering og oppløsning av stoffer. Kan blant annet brukes i elektronikkproduksjon/-reparasjon for å fjerne smuss og fett fra kretskort og annet elektronisk utstyr.

Hva er steril etanol?

Det er en annen betegnelse på sterilfiltrert sprit, det vil si sprit som ikke inneholder sporer og som kan benyttes til desinfisering av utstyr eller flater. Vi anbefaler for eksempel Solveco Steril 70 % etanol på sprayflaske.

Hvor kan en kjøpe isopropanol?

Kiilto sine isopropanol-produkter (kvalitet prima og teknisk) kan bestilles via våre grossister eller ved å ta kontakt med oss. Disse produktene krever ikke kjøpetillatelse fra Skatteetaten.

Ta kontakt med vårt kundesenter for informasjon om hvilke produkter som er best egnet for ditt behov: https://www.kiilto.no/kontakt/