CE-merket overflatedesinfeksjon

Forordningen om medisinsk utstyr i EU (MDR 2017/745) sier at produkter som brukes
til desinfisering av medisinsk utstyr også skal være CE-merket. Kiilto tilbyr både alkoholbaserte og alkoholfrie produkter som er CE-godkjent for bruk på ikke-invasivt, medisinsk utstyr.