Undersøkelse: De gode håndhygienevanene svekkes

Kiiltos skandinaviske undersøkelse viser en endring i hygienevanene fra 2020 til 2022. 

Kiilto gjennomførte en studie med Innolink først i 2020 og så igjen i 2022 for å spore endrede håndhygienevaner gjennom COVID-19-pandemien. I begynnelsen rapporterte skandinavere om økt bevissthet og bedre praksis knyttet til håndhygiene. Da det så ut som den verste perioden av pandemien var over og mediefokuset ikke lenger var så stort, la ikke folk like mye vekt på håndhygiene lenger. Den generelle trenden er imidlertid positiv, og håndhygiene og renhold i hjemmet har fortsatt mer fokus enn før pandemien. Nå ser vi tegn til at koronasituasjonen forverrer seg noe igjen, samtidig som vi går inn i influensa- og forkjølelsessesongen.

Den samme trenden kan sees ved bruk av hånddesinfeksjonsmidler: før pandemien brukte 26 % av respondentene alltid hånddesinfeksjonsmiddel når de gikk inn på et offentlig sted, så steg antallet raskt til 65 % i 2020 og gikk ned igjen til 48 % i 2022.

Resultatene fra undersøkelsen er noe forventet. Når COVID-19 ikke lenger oppfattes som en like alvorlig trussel som før, har folk en tendens til ikke å bekymre seg så mye for det lenger. Vi har fortsatt stor tro på at forbedrede håndhygienevaner har tatt sin plass som en permanent del av hverdagen også etter COVID-tiden. For eksempel føler flertallet av respondentene at det å ha muligheten til å bruke hånddesinfeksjonsmiddel på offentlige steder øker deres trygghetsfølelse, og tre av fire ønsker at arbeidsgiveren sørger for hånddesinfeksjonsmidler på kontoret, sier Raila Bexell, Kiiltos Head of Marketing for profesjonell hygiene.

Hånddesinfeksjonens alkoholinnhold er ikke en garanti for effektiviteten

En bemerkelsesverdig observasjon er at selv om 69 % av respondentene anser produktets dokumenterte effekt på bakterier og virus som svært eller ganske viktig, var det kun 2 % av respondentene som svarte at den dokumenterte effekten var hovedårsaken til valget av produktet.

Vi ønsker å øke bevisstheten om at alle produkter i markedet ikke er like effektive på virus og bakterier. I 2020 mottok den svenske Kemikalieinspektionen en høy økning i klager som dreide seg om mistanke om manglende overholdelse av kravet til desinfeksjonsmidler. De gjennomførte en studie som viste at mange av hånddesinfeksjonsmidlene i markedet faktisk ikke lever opp til standardene fastsatt av EU. De viktigste testene som er gjort for hånddesinfeksjonsmidler er EN 1500 (bakterier) og EN 14476 (virus), avslutter Bexell.

Undersøkelsens nøkkeltall:

  • Før pandemien brukte 26 % av respondentene alltid hånddesinfeksjonsmiddel når de kom inn på et offentlig sted. I 2020 steg antallet raskt til 65 % og gikk ned igjen til 48 % i 2022.
  • Folk i Danmark er mest samvittighetsfulle når det gjelder håndhygiene etter toalettbesøk: 76 % av dem vasker alltid hendene med såpe eller bruker hånddesinfeksjonsmiddel etter disse besøkene (75 % i Sverige og Norge, 67 % i Finland)
     
  • Danskene er også de flittigste til å vaske hendene med såpe: 74 % av dem vasker hendene med såpe flere ganger om dagen (73 % i Sverige, 72 % i Norge og 66 % i Finland)
  • På grunn av COVID-19-pandemien rengjør mer enn halvparten (52 %) av respondentene hjemmet sitt oftere og/eller grundigere enn før, finnene er de som har endret sine rengjøringsvaner minst (61 % i Sverige, 60 % i Norge, 50 % i Danmark, 42 % i Finland)

Generell informasjon om undersøkelsen:

Målet med undersøkelsen var å danne en forståelse av hvordan forbrukernes håndhygienevaner har endret seg på grunn av COVID-19 og hvordan det har påvirket forbrukeradferden som helhet. Undersøkelsen ble gjennomført som en internettundersøkelse av Innolink i mai-juni 2022, og resultatene sammenlignes med resultatene fra undersøkelsen som ble gjennomført i september-november 2020. Målgruppen var forbrukere i Finland, Sverige, Norge og Danmark. Undersøkelsen er basert på 3199 svar (4056 i 2020). Tidligere studie: Coronavirus pandemic has increased the use of hand disinfectant in the Nordic countries 19.1.2021