Hvilken type hånddesinfeksjon skal man velge på offentlige steder?

Ved å legge tilrette for god håndhygiene forbedres sikkerheten i alle offentlige rom. Ifølge en studie bestilt av Kiilto  høsten 2020, får god tilgjengelighet av  hånddesinfeksjonsmiddel  og muligheten til å opprettholde sosial distansering folk til å føle seg mer komfortable og tryggere i offentlige rom. Spørsmålet er hvordan du velger passende  hånddesinfeksjonsmiddel  og hvor du skal plassere dem slik at folk bruker dem så effektivt som mulig.

Velg et egnet hånddesinfeksjonsmiddel og emballasjestørrelse
for din plassering

Den mest praktiske og økonomiske løsningen på offentlige steder er å bruke gelprodukter. Flytende hånddesinfeksjon foretrekkes i helsevesenet da gel etter svært hyppig bruk etterlater seg en hinne på huden som gjør at hendene må vaskes etter ca. 8 påføringer. Gel fungerer bedre på offentlige steder som restauranter, treningsstudioer, kjøpesentre og lignende og er enklere å dosere enn flytende. Dispensere for hånddesinfeksjon er et unntak fordi de også gjør flytende desinfeksjonsmidler enkle å bruke.

Antall kunder som besøker stedet bør vurderes når du velger en passende emballasjestørrelse. Hvis antall kunder er lavt, er pumpeflasker et godt valg. Dispensere fungerer bra for mellomstore steder, fordi kapasiteten er bedre. For steder med mange kunder bør det velges en mer systematisk tilnærming slik at håndhygiene kan kontrolleres pålitelig. Automatiske  hånddesinfeksjonsdispensere som for eksempel Antibac SafePoint+ er svært godt egnet for denne typen steder.

Plasser hånddesinfeksjonen på et godt synlig  sted

De beste stedene for hånddesinfeksjonsmidler er godt synlige steder hvor mange passerer. Eksempler på velegnede steder er nær dører og hovedinnganger, ved trapper, betalingskasser, matdisker og toalettfasiliteter. En god tommelfingerregel er å plassere hånddesinfeksjonsmidler i områder der det er mange felles berøringspunkter. Risikoen for at sykdomsfremkallende bakterier og virus sprer seg er høyest på slike steder.

Oppfordre folk til å desinfisere hendene sine

Ved å gjøre håndhygieneløsninger lett tilgjengelig og godt synlig, vil flere bruke dem. Å tilby hånddesinfeksjon på flere steder hindrer kødannelse og bidrar til sosial distansering.

Et annet godt tips er å plassere plakater i nærheten av dispensere, ved toalettfasiliteter og betalingskasser, med oppfordring om bruk og instruksjoner om hvordan du bruker produktet.