Hvilken type hånddesinfeksjon skal man velge i offentlige rom?

Ved å legge tilrette for god håndhygiene forbedres sikkerheten i alle offentlige rom. Ifølge en studie bestilt av Kiilto  høsten 2020, får god tilgjengelighet av  hånddesinfeksjonsmiddel  og muligheten til å opprettholde sosial distansering folk til å føle seg mer komfortable og tryggere i offentlige rom. Spørsmålet er hvordan du velger passende  hånddesinfeksjonsmiddel  og hvor du skal plassere dem slik at folk bruker dem så effektivt som mulig.

Velg et passende hånddesinfeksjonsmiddel og emballasjestørrelse for din plassering

Den mest praktiske og økonomiske løsningen i offentlige rom er å bruke gelprodukter. Flytende hånddesinfeksjonsmidler foretrekkes i helsevesenet da de påfører hånddesinfeksjon hyppig og gel kan etterlate seg en hinne på huden ved så frekvent bruk som gjør at hendene må vaskes rene etter ca 8 påføringer på kort tid. Gelprodukter fungerer bedre i offentlige rom som restauranter, treningsstudioer og kjøpesentre og er enklere å påføre riktig enn flytende. Dispensere for hånddesinfeksjon er et  unntak fordi de også gjør flytende desinfeksjonsmidler enkle å bruke.

Antall kunder som besøker stedet bør vurderes når du velger en passende emballasjestørrelse. Hvis antall kunder er lavt, er pumpeflasker et godt valg. Dispensere fungerer bra for mellomstore steder, fordi kapasiteten er bedre. For steder med mange kunder bør det velges en mer systematisk tilnærming slik at håndhygiene kan kontrolleres pålitelig. Automatiske  hånddesinfeksjonsmiddeldispensere, for eksempel SafePoint+, er egnet for denne typen steder.

Plasser hånddesinfeksjonsmiddelet på et synlig  sted

De beste stedene for hånddesinfeksjonsmidler er godt synlige steder hvor mange passerer. For eksempel er gode steder for hånddesinfeksjonsmiddel nær dører og hovedinnganger, trapper, kasseområder og matdisker samt toalettfasiliteter. En god tommelfingerregel er å plassere hånddesinfeksjonsmidler i områder der folk berører overflater ofte. Risikoen for at infeksjoner sprer seg er høyest på steder der det er mange overflater berørt av flere personer. 

Oppfordre folk til å desinfisere hendene sine

Jo mer tilgjengelige og synlige hånddesinfeksjonsmidler det er, jo mer sannsynlig er det at folk vil bruke dem. Å ha flere punkter der folk kan desinfisere hendene hindrer køer i å danne seg og bidrar til sosial distansering.

Folk kan oppfordres til å være oppmerksom på god håndhygiene ved å plassere plakater og instruksjoner om hvordan du bruker hånddesinfeksjonsmidler i nærheten av dispensere, toalettfasiliteter og kasseområder. 

5. mai feirer vi den internasjonale håndhygienedagen. Formålet med temadagen er å markere viktigheten av håndhygiene i forebygging av infeksjoner og antimikrobiell motstand.