Kokk som vasker av skjærefjøl på profesjonelt kjøkken

Krysskontaminering: Hvorfor god hygiene er viktig

God hygiene er særlig viktig innen mat/restaurant-bransjen og innen helsetjenester. Dette er spesielt for å hindre krysskontaminering. Krysskontaminering kan gi alvorlige konsekvenser, og gode rutiner er viktig for å unngå dette.

Hva er krysskontaminering

Krysskontaminering er (utilsiktet) overføring av bakterier eller mikroorganismer fra én overflate eller matvare til en annen.

Krysskontaminering og kryssforurensing benyttes ofte litt om hverandre. I tillegg bruker noen også begrepet «matforurensing» når det er spesifikt snakk om krysskontaminering mellom matvarer.

God kjøkkenhygiene reduserer risiko for matforgiftning

Matforgiftning (også kalt matinfeksjon) skyldes hovedsakelig bakterier, virus, eller toksiner som gir infeksjon i mage-tarmkanalen.

Den vanligste årsaken til matforgiftning er bakterier (som kan skyldes krysskontaminering), eller at det har blitt dannet toksiner (giftstoffer), for eksempel på grunn av feil oppbevaring av maten.

Å unngå krysskontaminering på kjøkkenet er ikke vanskelig – det krever hovedsakelig gode rutiner på renhold, hygiene, oppbevaring, og håndtering.

God mathygiene – enkle regler for å forhindre krysskontaminering

  • Håndhygiene. Grundig vask av hender med kvalitetssåpe bør skje både før, under, og etter matlaging.
  • Vask av overflater. Arbeidsflater bør vaskes før matlagingen starter.
  • Håndtering av ingredienser. Ikke la ulike matvarer være i kontakt med hverandre, og heller ikke la rå ingredienser komme i kontakt med ferdig tilberedte matvarer.
  • Benytt separate skjærebrett og redskap til ulike matvarer. Det er spesielt viktig når det gjelder kjøtt, fjærkre, og fisk/sjømat.
  • Sørg for hygienisk oppvask. For eksempel bør matrester fjernes fra redskapen du har brukt til tilberedning. Her kan du lese om hvordan du kan velge produkt til maskinoppvask.
  • En god hygieneplan sikrer rutinene på kjøkkenet. En tydelig hygieneplan er et godt verktøy for å sikre at rutiner følges. HygiNet® er en digital løsning fra Kiilto som flere kunder har stor nytte av.

Du kan lese mer om mathåndtering hos Mattilsynet. Noen krav er generelle, uansett hva slags type matservering/-håndtering det er snakk om. I tillegg finnes det egne krav for sykehus og institusjoner, barnehage og SFO, catering, festivaler, og flere.

Kiilto har også et konsept for serveringsbransjen kalt «Eat Safe», som setter fokus på hygiene blant ansatte, og virker betryggende for gjester.

Test om overflatene er ordentlig rene

For å kvalitetssikre og dokumentere vask og hygiene, finnes det overflatetester som er enkle å bruke. Til profesjonelle kjøkken anbefaler vi følgende:

  • Hygicult TPC. Gir en indikasjon på totalt antall bakterier. Prøveresultat kan avleses etter 1–5 dager, avhengig av inkubasjonstemperatur.
  • Orion Clean Card Pro. Hurtigtest for overflaterengjøring. Testen oppdager proteinrester, og kan avleses raskt, slik at rengjøring kan gjentas om nødvendig.

Smittevern og infeksjonskontroll på sykehus og andre helsetjenester

På sykehus og andre helseinstitusjoner er riktig renhold og gode hygienerutiner ekstremt viktig for å hindre krysskontaminering. 

Det gjelder både for matlaging, personlig hygiene, renhold av overflater, og rengjøring av instrumenter og utstyr.

Kiilto har gjennom mange år utviklet et bredt utvalg hygieneprodukter og -løsninger for helsetjenester med bevist effekt og høy kvalitet.

Du kan finne mer innhold om hygieneløsninger for helsetjenester her.