Førstehjelpsutstyr

Rask førstehjelp på arbeidsplassen er avgjørende. Kiilto tilbyr førstehjelpsutstyr som førstehjelpsstasjon og øyeskyll for rask, enkel og trygg førstehjelp når uhellet er ute.