Hvordan gjennomføre et arrangement trygt og hygienisk?

Norway Chess ble gjennomført 7.-18. september 2021, for andre gang under pandemien, og arrangøren gjorde noen viktige smitteverngrep for å sikre arrangementet.

Vi ønsker Magnus Carlsen lykke til under Norway Chess 2021

Kjell Madland er sjef for Norway Chess-arrangementet og uttaler at de er glade for å kunne gjennomføre mesterskapet. Han sier videre at de er takknemlig for samarbeidet med Kiilto som bidrar med kunnskap, veiledning og Antibac®-produkter, samt en ny produktserie innen rengjøring.

Alle som gjennomfører arrangement, har den siste tiden måttet tenke nytt og forbedre hygienerutinene sine. Hva skal egentlig til for å kunne gjennomføre et trygt og hygienisk arrangement under en pandemi?

For smittevern og sporing er det viktig med gode systemer for å registrere hvem som er til stede hvor, samt gode rutiner for antall tilskuere, deltagere og nok plass alle steder der deltagere og publikum går og oppholder seg. Det er også viktig å unngå opphopning av mennesker og køer.

I tillegg er det viktig med god synlighet og lett tilgjengelig Antibac® for å sørge for håndhygiene av god kvalitet og til rett tid: for eksempel på vei inn og ut, før matstasjoner, etter toalettfasiliteter osv.

Antibac® hygienevegg med dispensere
som enkelt henges opp på gjerde eller vegg

Kvaliteten på produktet som brukes til hånddesinfeksjon er også viktig. Bruker man et hånddesinfeksjonsmiddel som lukter vondt eller er klissete, vil ikke produktet bli brukt gjentagende under arrangementet.

Antibac®-produktene er velutprøvde og utviklet tiltenkt hyppig bruk for blant annet helsesektoren. Drammen Roklubb har nylig arrangert ro-stevne og tok i bruk Antibac® hygienevegg med dispensere. Rosjef Beate Pharo uttaler at de er glade for å ha produkter av høy kvalitet, og at publikum og utøvere er takknemlige for at Antibac® Hånddesinfeksjon har en ren og hygienisk lukt og ikke føles klissete på hendene.

Antibac®-dispenser på vegg eller stativ gir god stoppeffekt og er en fin påminnelse om håndhygiene. Bare se for deg en musikkfestival hvor du ikke finner Antibac®. Det har i flere år vært en selvfølge å finne Antibac® Hånddesinfeksjon på festivaler og konserter, og nå også på andre typer arrangementer.

Til håndtak, toaletter og andre kontaktpunkter som berøres ofte, for eksempel sjakkbrikkene i sjakk-mesterskapet, anbefales gode rengjøringsmidler og overflatedesinfeksjon. En enkel måte å desinfisere på er å bruke Antibac® Overflatedesinfeksjon, for eksempel storemballasje med 300 kluter i spann eller boks med 150 små servietter til mindre områder.