Steril /

Solveco Steril 70 % etanol 1 liter
Teknisk sprit

Solveco Steril 70 er en sterilfiltrert etanol Eur.Ph med et innhold på 70 volum% fortynnet med injeksjonsvann. Anbefales for all bruk som krever et sterilt og udenaturert produkt, for eksempel for rengjøring og desinfisering av renrom.

Produktet er også klassifisert PT1, biocid til hygiene for mennesker, og er godkjent av Infeksjonskontrollen for bruk på hud, f.eks. preoperativt. Ved allergi mot klorhexidin er produktet et godt alternativ.

Solveco Steril produseres aseptisk i LAF i henhold til gjeldende GMP.
Produktet oppfyller og er testet med hensyn til kvalitetskravene til dagens Europeisk Pharmacoupé (svensk farmasøytisk standard 97) med hensyn til etanolinnhold, tetthet og sterilitet og partikkelinnhold.

Produktet leveres med et batch-koblet GMP-sertifikat og analysesertifikat. Sporbarhet inkluderer også råvarer.

Produktet kan kombineres med steril trigger spray eller steril doseringskapsel for å optimalisere desinfiseringsresultatet.

Egenskaper

  • Sterilfiltrert etanol 70 %
  • Udenaturert
  • Oppfyller strenge kvalitetskrav

Linker

Materialer

Bruksområde

Vi anbefaler Solveco Steril 70 for all bruk som krever et sterilt og udenaturert produkt, for eksempel for rengjøring og desinfisering av renrom.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske. Alkohollukt.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
12 x 1 l 600412 7332919104719 Flaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Brukerveiledning

Produktet brukes til mange ulike bruksområder som alle krever ulik påføring og virketid. Se i instruksjonshåndboken for aktuelt produkt.

Miljø og sikkerhet

Avfallshåndtering: Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.
Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og annen produktinformasjon før bruk.

Merk

For ytterligere informasjon se sikkerhetsinformasjon i sikkerhetsdatabladet tilgjengelig på nettstedet vårt, www.kiilto.no

Innholdsstoffer Effekt
Etanol Biocide