Isopropanol prima 1 liter
Teknisk sprit

Egnet til rens av verktøy og utstyr blant annet på laboratorier og i legemiddelindustrien. Brukes også til rens av databrikker og lignende.

Egenskaper

  • Isopropanol
  • Ren vare
  • Tilgjengelig for kjøp for alle

Isopropanol, også kalt 2-propanol, propan-2-ol eller isopropylalkohol, er en industrielt fremstilt alkohol. Væsken er fargeløs, brennbar og har sterk lukt. Isopropanol brukes gjerne som fettløsende middel, kondensfjerner, defroster og uttørkende middel. Det egner seg godt til å rense og rengjøre verktøy og maskiner, blant annet. Væsken bør ikke brukes i forbindelse med gummilister/pakninger da disse kan løses opp.

Linker

Materialer

Bruksområde

Egnet til rens av verktøy og utstyr blant annet på laboratorier og i legemiddelindustrien. Brukes også til rens av databrikker og lignende.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske. Alkohollukt.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
12 x 1 l 600079 7054956000792 Flaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Miljø og sikkerhet

Avfallshåndtering: Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Merk

For ytterligere informasjon se sikkerhetsinformasjon i sikkerhetsdatabladet tilgjengelig på nettstedet vårt, www.kiilto.no

Innholdsstoffer Effekt
2-propanol Fettløsende, uttørkende, rengjørende