Isopropanol prima 1 liter
Teknisk sprit

Egnet til rens av verktøy og utstyr blant annet på laboratorier og i legemiddelindustrien. Brukes også til rens av databrikker og lignende.

Egenskaper

  • Isopropanol
  • Ren vare

Linker

Materialer

Bruksområde

Egnet til rens av verktøy og utstyr blant annet på laboratorier og i legemiddelindustrien. Brukes også til rens av databrikker og lignende.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske. Alkohollukt.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
12 x 1 l 600079 7054956000792 Flaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Brukerveiledning

Produktet brukes til mange ulike bruksområder som alle krever ulik påføring og virketid. Se i instruksjonshåndboken for aktuelt produkt.

Miljø og sikkerhet

Avfallshåndtering: Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.
Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og annen produktinformasjon før bruk.

Merk

For ytterligere informasjon se sikkerhetsinformasjon i sikkerhetsdatabladet tilgjengelig på nettstedet vårt, www.kiilto.no

Innholdsstoffer Effekt
2-propanol Biocide