Formalin og formaldehyd

Formalin- og formaldehydprodukter til blant annet fiksering av vevsprøver, balsamering og bevaring av organisk materiale. Produktene brukes også innen kjemisk industri.