Formaldehyd 20 % bufret 20 l

Formaldehydløsning til laboratoriebruk med krav til høy renhet. Produktet er metanolstabilisert med lavt innhold av maursyre. Anvendelig der man ønsker å ha en høyere konsentrasjon, f.eks. for konservering ved obduksjon.

Leveres i sikker plastkanne.

Egenskaper

  • Løsning klar til bruk
  • Høy renhet
  • Lavt innhold av maursyre
  • Metanolstabilisert

Linker

Materialer

Bruksområde

Brukes til fiksering av vevsprøver, balsamering og bevaring.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske med karateristisk lukt.

Produksjonsland

SVERIGE

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
1 x 20 l 621663 7054956216636 Kanne
Miljø og sikkerhet

Observer forsiktighetstiltakene på etiketten. Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av damp eller tåke. Holdes vekk fra antennelseskilder. Røyking forbudt. Ta forholdsregler for å forhindre oppbygging av elektrostatisk ladning. For forholdsregler se avsnitt 2.2.

Merk

For ytterligere informasjon se sikkerhetsinformasjon i sikkerhetsdatabladet tilgjengelig på nettsiden.

Innholdsstoffer Effekt
Formaldehyd Konservering
Metanol Stabilisering