Restaurant Nooa forbereder seg på sommerens høydepunkter sammen med Kiilto, og Tall Ships Races troner sommeren

Med åpningen av restaurant Nooas takterrasse kan sommersesongen ønskes varmt velkommen. Denne sommeren øker antall gjester betydelig under Tall Ships Races som holdes hvert fjerde år i Østersjøen. Da kommer over 60 store seilskip og deres mannskaper til Turku, Finland.

Sommersesongen er en travel tid for restauranter, og Nooas beliggenhet i Turku gjestehavn ved Aura-elven sikrer en betydelig økning i antall gjester når sommeren kommer. Antall ansatte dobles, oppvaskmaskinen er i konstant bruk, og bestillinger av både råvarer og rengjøringsmidler øker. Hygienestandarden hos Nooa er høy hele året, og i løpet av sommeren sørger restauranten for at alle områder forblir rene og hygieniske.  

-Selvfølgelig spiller varmen om sommeren en rolle, og opprettholdelse av kjøling er essensielt. Men den største endringen for oss er den store økningen i antallet gjester, sier Simo Hallikainen, restauranteier og kjøkkensjef ved restaurant Nooa.

I sommersesongen øker antall restaurantgjester
– det samme gjør behovet for rengjøring

Denne sommeren forventes Tall Ships Races å bringe omtrent en halv million besøkende til byen.

-Det allerede mangedoblede antallet gjester om sommeren vil bare øke under Tall Ships Races-uken, ler Hallikainen. Arrangementet har stor betydning for hele elveområdet i Turku, og vi drar alle nytte av det. Vi forbereder oss på Tall Ships Races-uken gjennom hele forsommeren slik at vi vet nøyaktig hva som må gjøres når arrangementet finner sted. Dette gjelder alt, inkludert bestilling av råvarer og rengjøringsmidler, selv om vi vet at ekstra forsyninger kan skaffes om nødvendig. Imidlertid ønsker vi å være godt forberedt.

Vekst krever åpen kommunikasjon

Hallikainen har kjent til Kiiltos produkter og virksomhet i 14 år, og det faktiske samarbeidet har pågått i ni år. I 2015, da Hallikainen startet som kjøkkensjef i en annen restaurant, kontaktet han Kiiltos Key Account Manager Mika Sipponen for å skaffe rengjøringsmidler til restauranten.

Begge understreker åpen og proaktiv kommunikasjon som nøkkelen til suksess i deres samarbeid, og sikrer at begge parter holder seg informert om nødvendige tiltak og behov.

-Vi har opplevd betydelig vekst. Åpning av nye restauranter er veldig hektisk, og når de siste ukene nærmer seg er det avgjørende å informere partnere på forhånd i stedet for å vente til siste øyeblikk. Vekst krever åpen kommunikasjon, forklarer Hallikainen.

-Samarbeidet med CT-restauranter er ukomplisert og givende. Hvis nye restauranter åpnes eller eksisterende anskaffer nytt utstyr, mottar vi denne informasjonen i god tid, både for teknisk støtte og nødvendige forsyninger. Vi har alltid god tid til å forberede og respondere, roser Sipponen.

Hallikainen understreker viktigheten av samarbeidspartnerens tilgjengelighet og at bestillingsprosessen er enkel, da kjøkkensjefer vanligvis håndterer bestillinger i en travel, daglig rutine. De fleste samarbeidspartnere har en dedikert kontaktperson, og dette har også vært tilfelle med Kiilto og Nooa.

-Du kan alltid ringe Mika, og ting ordner seg raskt. Enten det gjelder å lage en egenkontrollplan, fikse en ødelagt oppvaskmaskin, eller håndtere installasjoner, så får vi alltid hjelp raskt, roser Hallikainen.

God kommunikasjon er alfa og omega for et godt samarbeid, det er både Kiiltos Mika Sipponen og restaurant Nooas Simo Hallikainen enige om.

Klare hygieneplaner letter effektiv opplæring

Når sommeren nærmer seg, brukes betydelig tid på opplæring og onboarding av sesongarbeidere.

-Vi er heldige som har mange ansatte som kommer tilbake sesong etter sesong, bemerker Hallikainen. Kiiltos HygiNet®-tjeneste gjør det enkelt for nye ansatte å sette seg inn i rengjøringsmidlene som brukes i restauranten. I tillegg til den elektroniske planen er det trykte planer tilgjengelige i alle restauranter, noe som gjør det enkelt for nye ansatte å se hvilket produkt og verneutstyr som skal brukes i hver situasjon, legger Hallikainen til.

Med veiledning fra Kiiltos eksperter har restaurant Nooa valgt et tilpasset produktsortiment som eliminerer alle unødvendige produkter fra daglig bruk. Hallikainen ba også om at ingen unødvendige rengjøringsmidler ble introdusert, og sikret at hvert produkt har en spesifikk bruk. Den elektroniske planen i HygiNet® inkluderer alle de utvalgte rengjøringsmidlene, kjemikalielister, oppdatert informasjon samt produkt- og sikkerhetsdatablad.

Lokale og miljøvennlige valg i gjestehavner

I tillegg til Nooa i Turku gjestehavn, har Hallikainen også tilsyn med restaurant Båthuset i Nauvo. Nauvo er en av Finlands største gjestehavner, og antallet sommerbesøkende påvirker restaurantens drift betydelig. Lokale, finske produkter, avfallsreduksjon og lokalproduserte råvarer er viktige faktorer i begge restaurantene. Beliggenheten til Nooa og Båthuset har påvirket valget av rengjøringsmidler, og sammen med Kiiltos tekniske eksperter sikrer restaurantene riktig dosering og unngår driftsavvik. Begge restaurantene bruker de samme produktene, noe som forenkler rutinene for de ansatte når de veksler mellom å jobbe på de to stedene.

Beliggenheten til restaurant Nooa har påvirket valget av rengjøringsmidler, og sammen med Kiiltos eksperter sikres riktig bruk og dosering

Hallikainen fremhever finsk produksjon og miljøvennlighet som viktige tilleggselementer i samarbeidet med Kiilto.

-Restaurantdrift involverer mange aspekter. Enten det er matlaging, service, hygiene eller rengjøring, ønsker vi at hvert område skal være godt vedlikeholdt og under kontinuerlig forbedring. Kiilto har hjulpet oss mye med dette, sier Hallikainen og legger til: Vi er vant til å bruke Kiiltos produkter og har ingen behov for å lete etter andre leverandører når Kiiltos produkter er effektive og samarbeidet fungerer så bra.