Kiilto sikter mot miljølederskap med Svanemerket

Produkter med det nordiske Svanemerket spiller en viktig rolle i vårt mål om å bli en leder innen miljømessig bærekraft i vår bransje. I år har vi lansert Finlands første svanemerkede, probiotiske rengjøringsmiddel.

Vi tilbyr et bredt utvalg av rengjøringsmidler, hvor de fleste med stolthet bærer det nordiske Svanemerket, noe som symboliserer våre ambisiøse miljøtiltak. Gjennom et langvarig samarbeid mellom Kiilto og det nordiske Svanemerket har dusinvis av svanemerkede rengjøringsprodukter blitt introdusert på markedet for både forbrukere og profesjonelle. Den siste innovasjonen innen profesjonell rengjøring er Kiilto Pro Universal Probio, Finlands første nordisk svanemerkede, probiotiske universalrengjøringsmiddel. Beslutningen om å søke om økomerket ble tatt tidlig i prosjektets begynnelse.

Vi ønsket å være pionerer fordi probiotiske universalrengjøringsmidler med det nordiske Svanemerket ennå ikke var tilgjengelige på det finske markedet. Det nordiske Svanemerket støtter også Kiiltos mål om å være en miljøleder. Samtidig ønsker vi å støtte våre kunders miljømål. Enkelte av dem vil ikke vurdere et produkt som ikke er svanemerket, sier Tiina Laurén, Solution Manager for Profesjonell rengjøring.

Integrering av et probiotisk universalrengjøringsmiddel i faglig rengjøring

Kiilto Pro Universal Probio er et universalrengjøringsmiddel som inneholder probiotika, gunstige mikrober som rengjør mer effektivt og over tid fortrenger skadelige mikrober som patogener som samler seg på overflater. Laurén understreker at produktet er spesielt egnet for ulike berøringsflater på steder som skoler, kontorer, barnehager, hoteller, sykehjem og sykehus. Dette er også Finlands første universalrengjøringsmiddel som bruker probiotika og som er tildelt det nordiske Svanemerket. Økomerket krever at både rengjøringsmidler og probiotika som tilsettes produktet er trygt og effektivt. 

Å delta i denne typen søknadsprosess for det nordiske Svanemerket åpner virkelig øynene for de strenge kravene merket har. Men når kriteriene er oppfylt, er det en virkelig god følelse å vite at en uavhengig enhet har verifisert at produktet er et bedre valg for miljøet, bemerker Laurén.

Flere års produktutvikling krevde også tett samarbeid mellom Svanemerket og Kiilto. Laurén roser det løsningsorienterte tilnærmingen til ekspertene fra det nordiske Svanemerket som en del av søknadsprosessen.

Samarbeidet med det nordiske Svane-økomerket var ekstremt godt og konstruktivt, og å finne løsninger, for eksempel å verifisere kriteriene, var virkelig profesjonelt.

Støtte til miljømål gjennom Svanemerket

Miljøspørsmål har også blitt sentrale innen profesjonell rengjøring. Laurén understreker Kiiltos støtte til denne retningen ved å utvikle svanemerkede produkter som tar hensyn til faktorer som gjenvinnbarhet av emballasje og rengjøringsmiddelets miljøpåvirkning.

Det nordiske Svanemerket støtter våre miljømål og vårt miljøløfte. Det er et velkjent, respektert og upartisk merke som også tar hensyn til brukersikkerhet sammen med miljøet. Det er viktig å forstå prosessen bak merket og de miljømessige valgene som er innebygd i produktet, fra valg av råvarer til produksjon og fra bruk til post-bruksfase, sier Laurén.

Miljøhensyn er en integrert del av vår produktutvikling, og det å tilby svanemerkede produkter til fagfolk er et naturlig valg for oss. Sømløst samarbeid og dialog mellom Kiiltos produktutvikling og det nordiske Svanemerket er verdifullt og hjelper Kiilto med å utvikle seg i riktig retning når det gjelder miljøspørsmål – selv om som pioner introduserer noe helt nytt for bransjen, som det nye svanemerkede, probiotiske universalrengjøringsmiddelet.

Jeg føler at min rolle er meningsfull når jeg kan jobbe med disse sakene og påvirke. Når miljøverdier styrer et selskaps virksomhet, er de også lett å implementere personlig, konkluderer Laurén.

Svanemerkede rengjøringsmidler:

• Strenge begrensninger på miljøskadelige kjemikalier

• Trygge for brukere

• Effektiv rengjøring med små mengder fremmer ressursbevaring 

• Emballasjekrav støtter sirkulær økonomi gjennom f.eks. materialevalg

Her kan du lese mer om probiotisk rengjøring