Hvordan felles miljømål førte til en ny innovasjon

Gjennom en felles forpliktelse til bærekraftig utvikling og miljøtiltak, fant tre forskjellige selskaper en bemerkelsesverdig innovasjon innen profesjonell rengjøring. Tampere Hall, SOL og Kiilto har en lang tradisjon for samarbeid som partnere. Den nye probiotiske rengjøringsløsningen ble ferdigstilt sammen i et miljø hvor rengjøring er en essensiell del av komfort og trygghet.

Tampere Hall er det første konferansesenteret i Norden som har blitt tildelt Svanemerket og de har et kontinuerlig mål om å utvikle sine miljøtiltak. Å velge partnere til å gjennomføre de daglige vedlikeholdsprosessene, som rengjøring, er viktig både for bærekraftskriteriene og komforten.

«Rengjøring er en viktig del av komfort og trygghet. Som en Svanemerket operatør er det viktig for oss at utstyret og metodene vi bruker støtter våre handlinger mot bærekraft. Sammen med vår rengjøringspartner SOL har vi valgt ut Svanemerkede Kiilto Pro-produkter for våre lokaler,» forteller Marko Koivisto, eiendomssjef ved Tampere Hall.

SOL har vært den betrodde rengjøringspartneren til Tampere Hall i mange år, og de deler en felles visjon om å gjøre konkrete tiltak for å ta ansvar for miljøet vårt. «Vi har et langt og godt samarbeid med Tampere Hall. Tampere Hall verdsetter og krever kontinuerlig forbedring, kritisk vurdering av driftsmodeller og bedre prosedyrer fra sine partnere,» forteller Tarja-Leena Sipiläinen, tjenestedirektør i SOL. For SOL er en stor del av innsatsen å bruke Svanemerkede produkter og å samarbeide tett med nøye utvalgte, ansvarlige produsenter som Kiilto.

Marko Koivisto, Tarja-Leena Sipiläinen og Pirkko Heinilä er alle enige om at de lange tradisjonene for samarbeid mellom Kiilto, SOL og Tampere Hall har skapt et fruktbart grunnlag for innovasjoner.

Å nå felles mål gjennom innovative løsninger

Det fremtidsrettede og langvarige samarbeidet mellom Tampere Hall, SOL og Kiilto var et fruktbart utgangspunkt for å teste det nye probiotiske universalrengjøringsmiddelet, Kiilto Pro Universal Probio, i et miljø hvor ansvarlig hygiene er et grunnleggende krav. Probiotisk rengjøring skiller seg fra konvensjonelle rengjøringsmidler ved at den i tillegg til å rengjøre også tilfører overflaten gunstige mikrober. Disse mikrobene blir værende på de behandlede overflatene og fortærer aktivt smuss mellom rengjøringene. Gjennom sine naturlige enzymatiske prosesser bryter disse probiotikaene ned smuss til mindre partikler, noe som forbedrer effektiviteten ved etterfølgende rengjøring.

Probiotisk rengjøring

Les mer

«Kiilto var den aktive parten som foreslo at vi skulle teste produktet mot slutten av 2022,» forteller Tarja-Leena Sipiläinen, når hun blir spurt om hvordan de endte opp med å teste det nye produktet. «Vi hadde vurdert mulighetene med probiotiske produkter i lang tid. Samtidig hadde SOL også uttrykt sin interesse for denne typen produkt. Sammen med SOL tok vi kontakt med Tampere Hall og spesifiserte egenskapene og kravene til produktet i deres fasiliteteter. Svanemerket var et absolutt krav for produktet,» legger Pirkko Heinilä til, Account and Development Manager i Kiilto.

Det faktum at probiotiske rengjøringsmidler gir et langvarig, forbedret hygienenivå, og at probiotikaene forblir effektive i lang tid mellom rengjøringene, var en attraktiv faktor for SOL. «Kiilto Pro Universal Probio er en helt ny og derfor interessant løsning, og den passer perfekt til våre ambisiøse mål,» fortsetter Sipiläinen.

Marko Koivisto er enig i at nye innovative løsninger også ønskes velkommen av Tampere Hall. «Vi har lange tradisjoner for samarbeid med SOL og Kiilto. Vi var glade for å kunne tilby en mulighet til å teste nye innovasjoner i våre lokaler. Et produkt som gjør rengjøringen enda mer effektiv mellom intervallene, er svært velkomment i våre travle, daglige rengjøringsrutiner,» sier Koivisto.

Svanemerket står for kvalitet, trygghet og bærekraft

Ifølge SOL var samarbeidet godt under testingen ettersom Tampere Hall, SOL og Kiilto alle var klare over sine ansvarsområder, og kommunikasjonen ble gjennomført raskt. Den nye, probiotiske løsningen har ikke skapt noen bekymringer, tvert imot har tilbakemeldingene fra brukere og besøkende ved Tampere Hall vært utelukkende positive. Koivisto mener dette skyldes miljømerkingen: «Kiilto Pro Universal Probio har mottatt Svanemerket, noe som betyr at det har gått gjennom strenge prosesser før det fikk sertifiseringen».

Kiilto sikter mot miljølederskap med Svanemerket

Les mer

På grunn av de felles miljømålene til Tampere Hall, SOL og Kiilto, var den avgjørende faktoren i prosessen selskapenes interesse for bærekraft og spesielt miljøinnsats. «Når ansvarlige aktører finner hverandre, oppnås mer effektive handlinger innen ansvarsfeltet gjennom samarbeid,» oppsummerer Marko Koivisto og fortsetter: «Samarbeidet gjennom hele prosjektet har gått veldig bra. Viktig produktutvikling som dette skjer ikke over natten, og jeg tror alle nå er veldig fornøyde ettersom produktet har fått miljømerket og er tilgjengelig for daglig bruk.»

Tampere Hall er et eventselskap og et fremtredende kultur- og konferansesenter som ligger i hjertet av Tampere. Det har blitt kåret til Finlands beste konferansesenter syv ganger på rad. Som et av de største konferanse- og konsertsentrene i Norden har de 675 000 besøkende per år og arrangerer omtrent 1100 arrangementer.

SOL er et dyktig, innovativt og internasjonalt familieeid serviceselskap som tilbyr et bredt spekter av rengjørings-, eiendoms-, eiendomsvedlikeholds- og sikkerhetstjenester. SOL har rundt 10 000 registrerte kunder og opererer landsdekkende i Finland, Estland, Latvia, Litauen og Sverige. SOL har nesten 14 000 ansatte.

Kiilto er et familieeid selskap med over hundre års historie med utvikling, produksjon og salg av løsninger for kjemisk industri. Selskapet har egne forsknings-, utviklings- og innovasjonsfunksjoner som er grunnlaget for det smidige og verdifulle samarbeidet. Kiilto har rundt 800 ansatte i 9 land.

I samarbeid med: Tampere Hall og SOL Tekst: Mira Pinta Bilder: Mikko Uosukainen