Antibiotikaresistens – fremtidens store trussel mot menneskeheten

Hver dag redder antibiotika liv, og det er et av våre viktigste legemidler. Men antibiotikaen er i ferd med å miste sin kraft da feilaktig og overdreven bruk har ført til at antibiotikaresistente bakterier har begynt å spre seg raskt rundt om i verden. Verdens helseorganisasjon (WHO) har klassifisert antibiotikaresistens som en av de største truslene mot menneskeheten. Hvis utviklingen ikke bremses nå, risikerer 10 millioner mennesker å dø av antibiotikaresistens innen 2050, noe som er høyere enn antallet som dør av kreft.

Dette kan du gjøre for å redusere antibiotikaresistensen

  • Ikke bruk antibiotika unødvendig – det har ingen effekt på virus, og kroppen klarer ofte å helbrede milde bakterieinfeksjoner selv
  • Ikke bruk rester av antibiotika – det er ikke sikkert at neste infeksjon krever samme behandling selv om symptomene ligner
  • Lever tilbake overskudd av antibiotika på apoteket. Medisiner som skylles ned i avløpet eller kastes i søpla kan spre seg i miljøet
  • Beskytt deg selv og andre mot smitte ved å opprettholde god håndhygiene. Det er spesielt viktig å huske på etter toalettbesøk, før og under matlaging, samt før du spiser. Det er også bra å vaske hendene før og etter besøk på gårder, rideskoler, dyrehager eller andre steder hvor man kommer i kontakt med dyr
  • Følg vaksinasjonsprogrammene som tilbys innen barnehelseomsorgen
  • Del kunnskapen med andre slik at alle kan bidra til å beskytte antibiotikaens effekt

Kan bruken av desinfeksjonsprodukter bidra til økt antibiotikaresistens?

Nei, det kan den ikke. I hvert fall ikke den alkoholbaserte hånd- og overflatedesinfeksjonen som selges på det nordiske markedet. Antibiotika og alkohol dreper bakterier på helt forskjellige måter, der Antibiotika går inn i bakteriens kjerne og DNA og gjør den uskadelig på den måten. Alkohol dreper bakterier uten å nå bakteriens DNA, og bakterier kan dermed aldri utvikle motstand mot alkohol.

Effektiv håndhygiene med blant annet bruk av hånddesinfeksjon er tvert imot et viktig våpen i kampen mot antibiotikaresistens. Jo lavere spredning av smitte vi har i samfunnet eller innen helsevesenet, jo mindre antibiotika trenger vi å bruke.  Forutsetningen for utvikling og spredning av resistente bakterier reduseres også. Derfor bidrar forebyggende hygienepraksis innen helsevesenet, dyrehelse og tannhelse direkte eller indirekte til å forhindre spredningen av antibiotikaresistente bakterier.