Teknisk alkohol 70 % 5 liter
Teknisk sprit

Brukes blant annet til løsninger innen helse- og dentalsektoren. Tilfredsstiller renhetskrav tilsvarende teknisk kvalitet.

Egenskaper

  • Teknisk etanol
  • Ren vare (krever kjøpetillatelse fra Skatteetaten)

Teknisk etanol er råetanol, det vil si ubearbeidet etanol. Den er klar til bruk der det ikke foreligger særskilte krav til renhet på etanolen.

Linker

Materialer

Bruksområde

Brukes blant annet til løsninger innen helse- og dentalsektoren. Tilfredsstiller renhetskrav tilsvarende teknisk kvalitet.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske. Alkohollukt.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
3 x 5 l 600042 7054956000426 Kanne
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Miljø og sikkerhet

Avfallshåndtering: Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Merk

For ytterligere informasjon se sikkerhetsinformasjon i sikkerhetsdatabladet tilgjengelig på nettstedet vårt, www.kiilto.no

Innholdsstoffer Effekt
Etanol Fettløsende, rengjørende