Steril /

Solveco Steril D70% etanol 1 liter
Teknisk sprit

Solveco Steril 70 er en sterilfiltrert, denaturert etanol Eur.Ph med et innhold på 70 volum% fortynnet med injeksjonsvann. Produktet er denaturert med 100 g isopropanol/kg. Anbefales for all bruk som krever et sterilt produkt, for eksempel for rengjøring og desinfisering av renrom.

Produktet produseres aseptisk i LAF i henhold til gjeldende GMP.

Produktet oppfyller og er testet med hensyn til kvalitetskravene til dagens Europeisk Pharmacoupé (svensk farmasøytisk standard 97) med hensyn til etanolinnhold, tetthet og sterilitet og partikkelinnhold.

Produktet leveres med et batch-koblet GMP-sertifikat og analysesertifikat. Sporbarhet inkluderer også råvarer.

Produktet kan kombineres med steril trigger spray eller steril doseringskapsel for å optimalisere desinfiseringsresultatet.

Egenskaper

  • Sterilfiltrert etanol 70%
  • Denaturert
  • Oppfyller strenge kvalitetskrav

Linker

Materialer

Bruksområde

Vi anbefaler Solveco Steril D70 for all bruk som krever et sterilt produkt, for eksempel for rengjøring og desinfisering av renrom.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske. Alkohollukt.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
12 x 1 l 600530 7054956005308 Flaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Brukerveiledning

Produktet brukes til mange ulike bruksområder som alle krever ulik påføring og virketid. Se i instruksjonshåndboken for aktuelt produkt.

Miljø og sikkerhet

Avfallshåndtering: Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.
Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og annen produktinformasjon før bruk.

Merk

For ytterligere informasjon se sikkerhetsinformasjon i sikkerhetsdatabladet tilgjengelig på nettstedet vårt, www.kiilto.no

Innholdsstoffer Effekt
Etanol Biocide
Isopropylalkohol Biocide