Rektifisert alkohol 96% 1 liter
Teknisk sprit

Brukes blant annet til produksjon av legemidler, kosmetikk eller laboratorieformål. Produktet passer fint til rensing av gjenstander som ikke tåler urenheter, f.eks. reagensrør, analyseutstyr, mikroskoper og linser.

Egenskaper

  • Teknisk etanol
  • Rektifisert
  • Ren vare

Linker

Materialer

Bruksområde

Brukes blant annet til produksjon av legemidler, kosmetikk eller laboratorieformål. Produktet passer fint til rensing av gjenstander som ikke tåler urenheter, f.eks. reagensrør, analyseutstyr, mikroskoper og linser.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske. Alkohollukt.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
12 x 1 l 600051 7054956000518 Flaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Brukerveiledning

Produktet brukes til mange ulike bruksområder som alle krever ulik påføring og virketid. Se i instruksjonshåndboken for aktuelt produkt.

Miljø og sikkerhet

Avfallshåndtering: Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.
Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og annen produktinformasjon før bruk.

Merk

For ytterligere informasjon se sikkerhetsinformasjon i sikkerhetsdatabladet tilgjengelig på nettstedet vårt, www.kiilto.no

Innholdsstoffer Effekt
Etanol Biocide