4026 0036

Kiilto Pro Teho A 100
Multifunksjonelt rengjøringsmiddel

For vedlikeholdsrengjøring for hånd eller med maskin av harde overflater som samler store mengder smuss. Vedlikehold og rengjøring av gummigulv må utføres i henhold til separate instruksjoner.

Egenskaper

  • Lett alkalisk
  • Fargeløs
  • Effektiv
  • Universal
  • Mest effektiv i varmt vann
  • Svanemerket

Kiilto Teho A 100 er et lett alkalisk rengjøringsmiddel som er mest effektivt i varmt vann. Produktet er parfymert og fargeløst. Kiilto Teho A 100 er svanemerket.

Linker

Materialer

Bruksområde

For vedlikeholdsrengjøring av svært skitne, harde overflater. For manuell og maskinvask. For innledende vedlikehold og grunnleggende rengjøring av gummigulv i henhold til separate instruksjoner.

pH

Produkt pH: 10.5
Løsning pH: 9.5

Utseende og lukt

Fargeløs væske.

Produksjonsland

FINLAND

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN
3 x 5 l T7070.005 6411517070051
6 x 1 l T7070.001 6411517070013
Oppbevaring

Lagres på et varmt sted.

Brukerveiledning

Vedlikeholdsrengjøring: 1– 4 ml / 1 l vann. Juster doseringen i henhold til smussnivået på overflaten.
Grunnleggende rengjøring: 20– 40 ml / 1 l med vann.
Overflaterengjøring: 6– 8 ml / 1 l med vann.
Innledende rengjøring av glatte gummigulv: 1,5 dl / 1 l med vann.
Overflater som kan være i kontakt med mat må skylles med vann etter rengjøring.

Miljø og sikkerhet

Unngå unødvendig hudkontakt. Ved kontinuerlig bruk anbefales vernehansker. Ved øyekontakt må man umiddelbart skylle med masse vann og oppsøke lege om nødvendig. For sikkerhetsdatablad, se www.kiilto.com

Innholdsstoffer Effekt
Ikke-ioniske surfaktanter (< 5 %) Reduserer overflatespenningen og fjerner smuss.
4026 0036