Kiilto Pro Odor Stop
Probiotisk lugtkontrol

Fjerner lukt fra organisk smuss permanent. Kan f.eks. brukes i sanitærfasiliteter, avfallsbeholdere, på kjøkken og ved innganger. Inneholder mikrober som hindrer utvikling av lukt. Behagelig duft.

Egenskaper

  • Effektiv løsning for fjerning av lukt
  • Parfymert
  • Bruksklar

Kiilto Odor Stop fjerner lukt fra organisk avfall. Kiilto Odor Stop er et biologisk luktfjerningsmiddel og er basert på effektive bakteriesporer. Luktfjerningseffekten begynner 12 timer etter påføring pga sporenes naturlige effekt. Produktet er parfymert.

Linker

Materialer

Bruksområde

Kiilto Odor Stop er en effektiv løsning for luktfjerning på kjøkken, hos veterinærer, i offentlige lokaler og transportmidler, på treningssentre, skoler og barnehager, sykehjem, ved inngangspartier, i avfallsbeholdere, etc.

pH

Produkt pH: 7.2
Løsning pH: 7.2

Utseende og lukt

Farget, parfymert væske

Produksjonsland

TYSKLAND

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN
9 x 750 ml 41046 6417964410464
Oppbevaring

Varmt lager.

Brukerveiledning

Bruksklar spray:
Spray direkte på den rensede overflaten, tørk av med klut og la lufttørke. Ikke skyll med vann etter tørking.

Konsentrat:
Dosering: 20 ml / 1 l vann. Tørk den rensede overflaten med en våt klut eller spray løsningen direkte på den rengjorte overflaten. La det tørke. Ikke skyll med vann etter tørking. Vanskelige tilfeller: Dosering: 100 ml / 1 l vann. Gjenta behandlingen om nødvendig.

Miljø og sikkerhet

Unngå unødvendig hudkontakt. For gjentatt bruk anbefales bruk av vernehansker. Sprut i øynene skal skylles med store mengder vann, konsulter eventuelt lege. Sikkerhetsdatablad og instruksjoner for avfallshåndtering av tom produktemballasje: se www.antibac.no.

Merk

Ikke bruk i kombinasjon med sterke alkaliske, sterkt sure stoffer eller sammen med desinfeksjonsmidler.
Ristes før bruk!

Innholdsstoffer Effekt
Bakteriesporer Fjerner lukt
Anioniske og ikke-ioniske surfaktanter (< 5 %) Reduserer overflatespenningen i vannet og løsner skitt.
Lukt Gjør arbeidet behagelig.
Benzisothiazolinone Konserveringsmiddel
Laurylamine Dipropylenediamine Konserveringsmiddel