Kiilto Pro Grill
Sterkt alkalisk vaskemiddel

For manuell rengjøring av ovner og griller. Effektiv fjerning av brent fett. Brukes på kalde, ikke sensitive overflater.

Egenskaper

  • Sterkt alkalisk
  • Effektiv mot fett
  • Lett fortykket

Produktets pH: 14

Linker

Materialer

Bruksområde

For rengjøring av ovner og griller.

pH

Produkt pH: 14

Utseende og lukt

Klar væske uten parfyme eller farge.

Produksjonsland

FINLAND

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN
3 x 5 l 63240 6417964632408
Oppbevaring

Lagres i temperatur over +5 °C. Holdbarhet er 5 år fra produksjonsdato.

Brukerveiledning

Bruk verneutstyr.

Ved grunnleggende rengjøring påføres produktet ufortynnet på de avkjølte overflatene (maks +40 ° C). Kan brukes med sprøyte (63028). Produktet skal virke i maks. 15 min.

Overflaten tørkes og smuss fjernes med et papirhåndkle. Skyll godt og tørk. Sprøyten må skylles godt etter bruk.

Miljø og sikkerhet

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Benytt vernehansker, vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp.

Innhold/beholder leveres til godkjent fyllplass i henhold til lokale regelverk.