Formaldehyd 10 %/formalin 25 % 5 liter
Teknisk sprit

Formaldehydløsning 10 % (formalin 25 %) i avionisert vann til fiksering av vevsprøver. Ferdig utblandet bruksløsning. Produktet er metanolstabilisert for å bevare stabil strukturell form på formaldehydløsningen, og det er lavt innhold av maursyre. Leveres i sikker plastkanne.

Egenskaper

  • Bruksklar løsning
  • Metanolstabiliert
  • Lavt innhold av maursyre

Linker

Materialer

Bruksområde

Brukes til fiksering av vevsprøver, balsamering og bevaring.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske med karateristisk lukt.

Produksjonsland

SVERIGE

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
3 x 5 l 621667 7332919166717 Kanne
Oppbevaring

Oppbevares tett lukket. Oppbevar beholderen på et godt gjennomluftet sted. Oppbevares innelåst eller på et område som kun er tilgjengelig for kvalifiserte eller autoriserte personer. Lagres i romtemperatur. Beskyttes mot sollys.

Miljø og sikkerhet

Design arbeidsmetoder og arbeidsplass slik at innånding av damper også direkte kontakt med produktet unngås. Unngå utvikling av damper/aerosoler. Arbeid i godt ventilert rom. Mekanisk ventilasjon og punktutvinning kan være nødvendig. Mulighet for øyeskyll og nøddusj må være på arbeidsplassen. Beholdere holdes så langt som mulig lukket.

Merk

For ytterligere informasjon se sikkerhetsinformasjon i sikkerhetsdatabladet.

Innholdsstoffer Effekt
Formaldehyd (0.1) Konservering
Metanol (<0,2%) Denaturering