Absolutt alkohol prima 99,9 % tilsatt TBA 5 liter
Teknisk sprit

Benyttes ofte i laboratorier til analyser og forskning, og som løsemiddel i forbindelse med farmasøytisk produksjon.

Egenskaper

  • Etanol Prima
  • Absolutt
  • Tilsatt denatureringsmiddel (krever kjøpetillatelse fra Skatteetaten)

Ved å ekstrahere vannet fra teknisk alkohol får vi absolutt etanol og alkoholprosenten øker til 99,9 %.

Linker

Materialer

Bruksområde

Benyttes ofte i laboratorier til analyser og forskning, og som løsemiddel i forbindelse med farmasøytisk produksjon.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske. Alkohollukt.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
3 x 5 l 600073 7054956000730 Kanne
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Miljø og sikkerhet

Avfallshåndtering: Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.
Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og annen produktinformasjon før bruk.

Merk

For ytterligere informasjon se sikkerhetsinformasjon i sikkerhetsdatabladet tilgjengelig på nettstedet vårt, www.kiilto.no

Innholdsstoffer Effekt
Etanol Fettløsende, rengjørende
T-butanol Denatureringsmiddel