Handdelsstandens og arbeidsplassens rolle i å redusere smittespredning

Nå øker smitten av både influensa og covid-19, og en enkel og effektiv måte å beskytte deg selv og andre på, er å sørge for god håndhygiene. Over 5500 har vært lagt inn med luftveisinfeksjoner som influensa og Covid-19 bare siden uke 40 som er uken apotekene startet med vaksinering. 

Håndsprit – et enkelt hjelpemiddel for å unngå sykdom

Butikker og arbeidsplasser har en viktig rolle i å oppmuntre til og fasilitere håndhygiene for å redusere smittespredning.

Det høye antallet innleggelser gir en stor belastning på helsetjenesten, og kan få alvorlig utfall for de som blir syke sier smitteverndirektør Trygve Ottersen ved FHI i en pressemelding.

En viktig måte å hindre spredning av smittsomme sykdommer som influensa og COVID-19 er å desinfisere hendene regelmessig med håndsprit når du ikke har tilgang på håndvask. Butikker spiller en nøkkelrolle i denne innsatsen. For det første er det avgjørende at butikker sørger for at håndspritdispensere er tilgjengelige og godt synlige for både ansatte og kunder. Plasser dem ved inngangspartier, kasser, og andre høytrafikkerte områder. Dette gjør det enklere for folk å ta ansvar for sin egen håndhygiene mens de handler.

I en undersøkelse, gjennomført av Norstat på vegne av Kiilto i oktober, sier hele 80 % at de ønsker hånddesinfeksjon tilgjengelig ved inngang til butikk og over 60 % sier de bruker hånddesinfeksjon når det er tilgjengelig. Hele 80 % sier de har møtt på tomme dispensere.

Det er viktig at butikker fortsetter med dette hygienetiltaket og at det kontinuerlig fylles på håndspritdispensere slik at de alltid er operative. Dette gir et sterkt signal om at butikken tar kundenes helse og sikkerhet på alvor. Det er også en god praksis å informere kundene om plasseringen av dispensere og oppfordre dem til å bruke dem. Dette kan gjøres gjennom plakater og skilting som minner folk om viktigheten av god håndhygiene.

Hvordan kan man redusere smittespredning på arbeidsplassen?

God håndhygiene er like viktig på arbeidsplassen som i butikker og på offentlige steder. Her er noen viktige tiltak arbeidsgivere kan implementere for å oppfordre og støtte ansatte til å opprettholde gode håndhygienerutiner:

1.         Plassering av håndspritdispensere: Sørg for at det er håndspritdispensere tilgjengelige på strategiske steder på arbeidsplassen, f.eks. ved innganger, på fellesområder og ved felles brukerutstyr som kopimaskiner og kaffeautomater.

2.         Opplæring og informasjon: Gi ansatte nødvendig opplæring om viktigheten av håndhygiene og riktig teknikk for håndvask og bruk av håndsprit. Del også jevnlig informasjon om forebyggende tiltak.

3.         Regelmessig renhold: Sørg for at fellesområder og felles berøringspunkter som dørhåndtak og brytere blir regelmessig rengjort og desinfisert. Dersom man deler tastatur, er det spesielt viktig å tørke av med desinfiserende servietter tilpasset slikt utstyr.

4.         Følg retningslinjer: Følg nasjonale og lokale helsemyndigheters retningslinjer for håndhygiene og andre smitteverntiltak på arbeidsplassen.

5.         Fleksibilitet: Oppmuntre ansatte til å bli hjemme når de føler seg syke, og tilby fleksible arbeidsordninger, for eksempel hjemmekontor, når det er mulig.

God håndhygiene er en av de mest effektive måtene å forebygge spredning av influensa og COVID-19. Butikker, offentlige møtesteder, utdanningsinstitusjoner og arbeidsplasser har en viktig rolle å spille i å fremme og støtte denne praksisen. Ved å tilby tilgjengelige håndspritdispensere, oppfordre til regelmessig håndvask og informere ansatte og kunder om viktigheten av god håndhygiene, kan vi alle bidra til å redusere smittespredning og beskytte samfunnet vårt.