365 dager uten arbeidsulykker

365 dager uten arbeidsulykker som resultat av det målrettede arbeid vi har gjort for å forbedre sikkerhetskulturen.

I juni kunne vi feire 365 dager uten arbeidsulykker! Og det synes vi er verdt å feire, da det er et resultat av vårt målrettede og iherdige arbeidsmiljøarbeid og målet om å minimere antall arbeidsrelaterte ulykker og dermed påfølgende sykefravær.

Vi har intensivert vårt arbeidsmiljøarbeid og har gjort sikkerhet til en del av kulturen til våre ansatte, hvor vi har introdusert sikkerhetsobservasjoner som en aktiv del av hverdagen vår, sier Bo Eriksen, administrerende direktør i KiiltoClean A/S. I fjor nådde vi en milepæl med 500 sikkerhetsobservasjoner, noe som er ganske ekstraordinært, og statistisk tilsvarer det, at vi har forhindret 5 arbeidsulykker. Nå høster vi fruktene av å ha nådd et helt år uten ulykker.

Det har med andre ord blitt hverdagen for alle ansatte å fokusere på å skape en trygg og sunn arbeidsplass. Det høres kanskje litt kjedelig ut når noe blir hverdagen, men når det gjelder arbeidsmiljø er det faktisk utrolig viktig at det er noe som er på ryggraden til hver enkelt ansatt.

De siste 365 dagene uten ulykker er dermed et resultat av de siste årenes målrettede arbeid med å utvikle sikkerhetskulturen ved fabrikken i Assens. En sunn og trygg arbeidsplass er grunnleggende for å utvikle en god arbeidsplass, akkurat som arbeid er en viktig del av ledelsesarbeid og arbeid med sosial kapital i bedriften. 

I Kiilto har vi en nedfelt ambisjon om å skape et arbeidsmiljø der alle har det bra, uten skader eller sykdom. Vi jobber hardt for å opprettholde en kultur for forbedring og tilbakemeldinger; hvis du ser noe – si noe. For arbeidsrelaterte hendelser er ikke bare slag og fall. Det inkluderer også riktig vedlikeholdte fasiliteter og redskaper, samt tilgang til livreddende utstyr. I det siste har alle ansatte deltatt på førstehjelpskurs, så alle har kompetanse til å gi livreddende hjelp i tilfelle en ulykke. I tillegg til det fysiske arbeidsmiljøet er det også like mye det psykologiske arbeidsmiljøet som står på agendaen, hvor vi fokuserer på stressmestring og reduksjon av stressrelatert fravær.

At vi har nådd et helt år uten hendelser og fraværsulykker i en produksjonsbedrift av vår størrelse er helt ekstraordinært, og det er det ikke mange som får oppleve. Det er et uttrykk for at det er gjort en målbevisst jobb, og at vi virkelig har lykkes med å få til en sterk sikkerhetskultur. Bo Eriksen, Adm dir, Kiilto Danmark

Og det er ikke bare hos Kiilto i Assens at det er fokus på optimaliserte forhold og systematiserte prosesser for å unngå og minimere risikoen for arbeidsulykker. Det er en satsing som er veldig på agendaen i hele Kiilto-konsernet, som opererer i 9 land i Norden og Baltikum (i Norge er selskapet tidligere kjent som Antibac AS).

Spesielt de siste årene er det etablert prosedyrer for risikovurderinger, sikkerhetsobservasjoner og måling av antall dager uten ulykker. Det har blitt en del av hverdagen og noe som alle ansatte i hele organisasjonen deltar aktivt i. Ifølge Nasjonalt forskningssenter for arbeidsmiljø har bedrifter som prioriterer arbeidsmiljø halvparten så mange alvorlige ulykker som virksomheter som nedprioriterer. Ved å fokusere de ansattes oppmerksomhet på sikkerhetsaspekter på arbeidsplassen, kan Kiilto identifisere potensielle farer og risikoer og løse dem før en faktisk ulykke inntreffer.

SE VIDEO