Hygieniske våtrom

Våtrom, som bad/dusj, badstuer og toaletter, bassengområder og garderobefasiliteter, krever en høy standard innen hygiene. Grundig rengjøring med riktige produkter og metoder vil garantere et godt resultat.

Hvordan oppnå et høyt hygienenivå i våtrom

Spa- og svømmebassengområder krever høy hygiene, og jo flere kunder, desto mer urent vil det være i lokalene. Det er fastsatt kvalitetsstandarder for renheten i bassengvannet som myndighetene jevnlig tar prøver av.

Hvis overflatene ikke rengjøres skikkelig, øker antallet mikrober raskt til et helsefarlig nivå i det varme, fuktige miljøet. Derfor er god planlegging av rengjøring, sammen med tilhørende aseptisk arbeidsrekkefølge, viktige faktorer for å nå det etterspurte hygienenivået.

Kiilto Pro rengjøringsmidler beregnet for våtrom, i tillegg til et profesjonelt rengjøringspersonell, vil bidra til å sikre det høye hygienenivået som kreves i våtromsfasiliteter.

Aseptisk rengjøring

Rengjøring fjerner smuss og mikrober fra overflater og forhindrer spredning til andre overflater. Et godt resultat kan bare oppnås med riktig gjennomført rengjøring som inkluderer god håndhygiene, rene sko, rene maskiner og utstyr, samt bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved behov.

Aseptisk arbeidsteknikk

  1. Fjern eventuelle sekresjonsflekker først
  2. Hvis anlegget har gulvavløp, vask disse før du går videre til andre overflater for å forhindre at urenheter sprer seg til rengjorte overflater senere
  3. Beveg deg systematisk fra de reneste overflatene til de mer urene
  4. Arbeid ovenfra og ned, med unntak av vertikale overflater som rengjøres nedenfra og opp

Aseptisk arbeidsrekkefølge bør implementeres ikke bare på individuelle overflater innenfor et rom, men også som helhet ved rengjøring av alle områder. Start derfor alltid rengjøring i det reneste rommet og beveg deg mot de mer urene områdene, og mens rengjøring av et rom; fra den reneste overflaten til de mer urene.

Personlig beskyttelse

Rengjøringsmetodene og rengjøringsmidlene, samt arbeidsmiljøet med fuktighet og temperatursvingninger, krever bruk av beskyttelsesutstyr. Sørg for sikkerheten ved å bruke beskyttelseshansker, vernebriller, åndedrettsvern, verneforkle og vaskbart fottøy med godt grep. Når du arbeider nær bassenger, anbefales bruk av redningsvest og spesiell forsiktighet for å forhindre fall.

Du er kanskje også interessert i …