Hånd- og kroppssåpe

Håndsåper og dusjsåper egnet til skoler, bedrifter og offentlige steder.