Teknisk alkohol 96% tilatt TBA og MEK 1 liter
Teknisk sprit

For rengjøring i laboratorier, rens av instrumenter, utstyr og overflater. Avfettingsmiddel og tynnemiddel. Godt egnet til rengjøring av elektronikk og instrumenter.

Egenskaper

  • Etanol teknisk
  • Tilsatt denatureringsmidlene TBA og MEK
  • Tilgjengelig for kjøp for alle

Teknisk etanol er råetanol, det vil si ubearbeidet etanol. Den er klar til bruk der det ikke foreligger særskilte krav til renhet på etanolen.

Linker

Materialer

Bruksområde

For rengjøring i laboratorier, rens av instrumenter, utstyr og overflater. Avfettingsmiddel og tynnemiddel. Godt egnet til rengjøring av elektronikk og instrumenter.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske. Alkohollukt.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
12 x 1 l 601440 7054956014409 Flaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Miljø og sikkerhet

Avfallshåndtering: Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Merk

For ytterligere informasjon se sikkerhetsinformasjon i sikkerhetsdatabladet (link tilgjengelig på nettsiden)

Innholdsstoffer Effekt
Etanol Fettløsende, rengjørende