Rektifisert alkohol teknisk 96 % 1 liter
Teknisk sprit

Brukes blant annet i laboratorier til analyser og forskning der krav til renhet tilsvarer behov for teknisk kvalitet.

Egenskaper

  • Teknisk etanol
  • Rektifisert
  • Ren vare (krever kjøpetillatelse fra Skatteetaten)

Teknisk etanol som er rektifisert, det vil si den har gjennomgått en renseprosess som innebærer destillering og filtrering som gjør den renere.

Linker

Materialer

Bruksområde

Brukes blant annet i laboratorier til analyser og forskning der krav til renhet tilsvarer behov for teknisk kvalitet.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske. Alkohollukt.

Produksjonsland

TYSKLAND

Forpakning str. Artikkel nr. Type forpakning
12 x 1 l 600050 Flaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Miljø og sikkerhet

Avfallshåndtering: Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Merk

For ytterligere informasjon se sikkerhetsinformasjon i sikkerhetsdatabladet tilgjengelig på nettstedet vårt, www.kiilto.no

Innholdsstoffer Effekt
Etanol Fettløsende, rengjørende