Rektifisert alkohol 96% m/MIBK + MEK 1 liter
Teknisk sprit

Brukes ofte i laboratorier til analyser og forskning. Egnet til produksjon av legemidler, kosmetikk og laboratorieformål.

Egenskaper

  • Etanol
  • Rektifisert
  • To denatureringsmidler
  • Tilgjengelig for kjøp for alle

Rektifisert etanol er etanol som har gjennomgått en renseprosess. Prosessen innebærer destillering og filtrering av etanolen som gjør den renere.

Linker

Materialer

Bruksområde

Brukes ofte i laboratorier til analyser og forskning. Egnet til produksjon av legemidler, kosmetikk og laboratorieformål.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske. Alkohollukt.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
12 x 1 l 601441 7054956014416 Flaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Brukerveiledning

Produktet brukes til mange ulike bruksområder som alle krever ulik påføring og virketid. Se i instruksjonshåndboken for aktuelt produkt.

Miljø og sikkerhet

Avfallshåndtering: Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Merk

For ytterligere informasjon se sikkerhetsinformasjon i sikkerhetsdatabladet tilgjengelig på nettstedet vårt, www.kiilto.no

Innholdsstoffer Effekt
Etanol Fettløsende, rengjørende
4-Metylpentan-2-on Denatureringsmiddel
Metyletylketon Denatureringsmiddel