Rektifisert alkohol 96 % tilsatt TBA og MEK 1 liter
Teknisk sprit

Brukes ofte i laboratorier til analyser og forskning. Egnet til produksjon av legemidler, kosmetikk og laboratorieformål.

Egenskaper

  • Etanol
  • Rektifisert
  • Tilsatt denatureringsmidlene TBA og MEK
  • Tilgjengelig for kjøp for alle

Rektifisert etanol er etanol som har gjennomgått en renseprosess. Prosessen innebærer destillering og filtrering av etanolen som gjør den renere.

Linker

Materialer

Bruksområde

Brukes ofte i laboratorier til analyser og forskning. Egnet til produksjon av legemidler, kosmetikk og laboratorieformål.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske. Alkohollukt.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
12 x 1 l 601441 7054956014416 Flaske
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Miljø og sikkerhet

Avfallshåndtering: Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Merk

For ytterligere informasjon se sikkerhetsinformasjon i sikkerhetsdatabladet tilgjengelig på nettstedet vårt, www.kiilto.no

Innholdsstoffer Effekt
Etanol Fettløsende, rengjørende