Kiilto Pro Pluswhite
Skumrengjøringsmiddel med blekemiddel for våtrom

Kiilto Pluswhite er en del av Kiilto spa- og svømmehallkonsept. Konseptet garanterer det høye hygienenivået som slike anlegg krever. Produktene skal ha en høy kapasitet for fjerning av smuss og avleiringer. Produktet inneholder optimal dosering. Doseringen betyr at alle vaskemidler kan skumme skikkelig, slik at de kan hvile lenger på overflatene for best mulig effekt. Kiilto rengjøringsmidler, kombinert med utmerkede maskiner sørger for at det påkrevde rengjøringsnivået opprettholdes.

Egenskaper

Kiilto Pluswhite er et sterkt alkalisk, klorinneholdende og luktfritt rengjøringsmiddel som skummer mye.

Linker

Materialer

Bruksområde

Alkalibestandige overflater. Spesielt for intens rengjøring av spa, svømmehaller og fuger, og for rengjøring av gulvavløp. Egnet for manuelle og mekaniske metoder og skumvaskingmetoden.

pH

Produkt pH: 13
Løsning pH: 12

Utseende og lukt

Fargeløs, luktløs væske

Produksjonsland

FINLAND

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN
3 x 5 l 41000 6417964410006
Oppbevaring

5–24 °C

Brukerveiledning

Hygienisk rengjøring av overflater i sanitæranlegg 10–20 ml/1 l kaldt vann.
Skumvaskemetode, 20 ml/1 l kaldt vann
Luktfjerning og rengjøring av gulvavløp 50 ml/1 l kaldt vann
Bleke overflater 100 ml/1 l kaldt vann

Væt områdene som skal rengjøres først med rent vann. Påfør Kiilto Pluswhite og la den virke i 5–10 minutter. Børst/skrap ren overflaten. Skyll overflatene med rent vann etter rengjøring. Tørk deretter overflatene.

Miljø og sikkerhet

Vernehansker må brukes. Ved øyekontakt må man skylle med masse vann, og deretter kontakte en lege. Materialsikkerhetsdatablad og instruksjoner for kassering av tom produktemballasje: www.kiiltoclean.fi.

Merk

Må ikke brukes med sure rengjøringsmidler.

Innholdsstoffer Effekt
Ikke-ioniske surfaktanter (< 5 %) Reduserer overflatespenningen og fjerner smuss.
Anioniske surfaktanter (< 5 %) Reduserer overflatespenningen og fjerner smuss.
Fosfonater (< 5 %) Gjør vannet mykere.
Klorinbaserte blekemidler (< 5 %) Bryter ned smuss, fjerner farger og bleker.
Polycarboxylate (< 5 %) Hindrer at smuss fester seg på overflater.