3080 0014

Kiilto Pro MD Block S
Maskinoppvaskmiddel

Maskinoppvaskmiddel i fast form, for alle vannkvaliteter.

Egenskaper

  • Fast form
  • Svanemerket
  • Optimalisert doseringsnøyaktighet
  • Stor beholder på 4,95 kg
  • Ergonomisk

Det sterkt alkaliske vaskemiddelkonsentratet løses opp i vannstrålen og doseres via en kapsel direkte i oppvaskmaskinens vasketank. Doseres med MD Block-dispenser som gir utmerket doseringsnøyaktighet. Økonomisk og ergonomisk løsning. Produktet er Svanemerket.

Linker

Materialer

Bruksområde

Maskinoppvaskmiddel for profesjonelt bruk.

pH

Løsning pH: 13

Utseende og lukt

Hvit fast form

Produksjonsland

SVERIGE

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN
2 x 4,95 kg 63177 6417964631777
Oppbevaring

Oppbevares tørt i godt forseglet originalemballasje. Holdbarhet 3 år fra produksjonsdato.

Brukerveiledning

Forvask oppvasken i maksimalt +35 ° C varmt vann før maskinoppvasken.
Plasser oppvasken i rett type kurv med den skitne siden mot vannstrålen slik at all oppvasken blir truffet av strålen.

Dosering av vaskemiddel fra 0,1 g / liter når vannets hardhet er 0-6 ° dH.
Dosering fra 0,3 g / liter når vannets hardhet er over 6 ° dH. Vasking skjer med vaskemiddelløsning som har en temperatur på ca. 60-65 ° C.

Vask ved laveste temperatur som garanterer et rent resultat og vask så fulle maskiner som mulig. Unngå dosering over eller under anbefalt mengde.

Miljø og sikkerhet

Råvarene elimineres eller brytes ned i den biologiske avløpsvannbehandlingen. Tomme, skylte beholdere kan resirkuleres. Transportemballasjen er laget av resirkulerbar, ubleket bølgepapp.

Merk

Ikke egnet for aluminium. Bruk vernehansker og vernebriller når du skifter emballasje.

Innholdsstoffer Effekt
Natriumhydroksid (> 30%) Løser opp fett, løsner skitt og bryter ned stivelse og protein.
Kompleksdannende midler (15 - 30 %) Gjør vannet bløtere og forbedrer rengjøringseffekten. Hindrer forkalkning i maskinen.
Fosfonater (< 5 %) Løser opp fett, løsner skitt og bryter ned stivelse og protein.
3080 0014