4080 0002

Kiilto Pro MD Block Extra
Maskinoppvaskmiddel

Maskinoppvaskmiddel i fast form, spesielt beregnet for middels til hardt vann.

Egenskaper

  • Fast form
  • Svanemerket
  • Optimalisert doseringsnøyaktighet
  • Stor beholder på 4,95 kg
  • Ergonomisk

Det sterkt alkaliske vaskemiddelkonsentratet doseres via en kapsel direkte inn til oppvaskmaskinens tank. Doseres med MD Block-dispenser som gir utmerket doseringsnøyaktighet. Økonomisk og ergonomisk løsning for profesjonelle kjøkken. Produktet er Svanemerket.

Linker

Materialer

Bruksområde

Maskinoppvaskmiddel for profesjonelt bruk, egnet for middels og hardt vann.

pH

Løsning pH: 12

Utseende og lukt

Hvit fast form

Produksjonsland

SVERIGE

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN
2 x 4,95 kg 63178 6417964631784
Oppbevaring

Oppbevares tørt i godt forseglet originalemballasje. Holdbarhet 3 år fra produksjonsdato.

Brukerveiledning

Forvask oppvasken i maksimalt +35 ° C varmt vann før selve maskinoppvasken.
Plasser oppvasken i rett type kurv med den skitne siden mot vannstrålen slik at all oppvasken blir truffet av strålen.

Dosering fra 0,3 g / liter når vannets hardhet er over 6 ° dH.
Vasking skjer med vaskemiddelløsning som har en temperatur på ca. 60-65 ° C.

Vask ved laveste temperatur som garanterer et rent resultat og vask så fulle maskiner som mulig. Unngå dosering over eller under anbefalt mengde.

Miljø og sikkerhet

Råvarene elimineres eller brytes ned i biologisk avløpsvannbehandling. Tomme, skylte beholdere kan resirkuleres. Transportemballasjen er laget av resirkulerbar, ubleket bølgepapp. Miljømerket produkt.

Merk

Ikke egnet for aluminium. Bruk vernehansker og vernebriller når du skifter emballasje.

Innholdsstoffer Effekt
Natriumhydroksid (> 30 %) Emulgerer fett, løsner skitt og bryter ned stivelse og protein.
Kompleksdannende midler (> 30 %) Gjør vannet bløtere og forbedrer rengjøringseffekten. Hindrer forkalkning i maskinen.
Fosfonater (< 5 %) Forebygger kalkdannelse i maskinen.
4080 0002