Formaldehyd 35 % 20 liter
Teknisk sprit

Formaldehydløsning til laboratoriebruk med krav til høy renhet. Produktet er metanolstabilisert med lavt innhold av maursyre. Anvendelig der man ønsker å ha en høyere konsentrasjon, f.eks. for konservering ved obduksjon. Leveres i sikker plastkanne.

Egenskaper

  • Løsning klar til bruk
  • Høy renhet
  • Lavt innhold av maursyre
  • Metanolstabilisert

Formaldehydløsning til laboratoriebruk med krav til høy renhet. Produktet er metanolstabilisert med lavt innhold av maursyre. Anvendelig der man ønsker å ha en høyere konsentrasjon, f.eks. for konservering ved obduksjon. Leveres i sikker plastkanne.

Linker

Bruksområde

Brukes til fiksering av vevsprøver, balsamering og bevaring.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske med karateristisk lukt.

Produksjonsland

SVERIGE

Oppbevaring

Observer forsiktighetstiltakene på etiketten. Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av damp eller tåke. Holdes vekk fra antennelseskilder. Røyking forbudt. Ta forholdsregler for å forhindre oppbygging av elektrostatisk ladning. For forholdsregler se avsnitt 2.2.

Miljø og sikkerhet

Observer forsiktighetstiltakene på etiketten. Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av damp eller tåke. Holdes vekk fra antennelseskilder. Røyking forbudt. Ta forholdsregler for å forhindre oppbygging av elektrostatisk ladning. For forholdsregler se avsnitt 2.2.

Merk

For ytterligere informasjon se sikkerhetsinformasjon i sikkerhetsdatabladet.

Innholdsstoffer Effekt
Formaldehyd (0.35) Konservering
Metanol (6,5-6,9%) Denaturering