Antibac® Kirurgisk Hånddesinfeksjon 75 %
Hånddesinfeksjon flytende

Antibac® Kirurgisk Hånddesinfeksjon 75 % har dokumentert effekt mot bakterier, ulike virus og gjærsopp. Formuleringen er satt sammen av ulike alkoholer for å gi optimal effekt, og virker dypere enn vanlig hånddesinfeksjon slik at hudens normalflora fjernes midlertidig for å forhindre bakterieoppvekst under hanskene. Desinfeksjonen hindrer overføring av mikrober gjennom mulige hull i operasjonshanskene og reduserer risikoen for postoperativ sårinfeksjon.

Væsken er tilsatt glyserol som fukter og gjenfetter huden.

Produktet leveres i ulike forpakninger og størrelser, se tabell under.

750 ml flaskens doseringskapsel har en innebygget ventil som hindrer luft og forurensning å komme i kontakt med væsken. Flasken monteres og betjenes enkelt i tilhørende manuelle ståldispensere for veggmontering.

700 ml Bag-in-box benyttes med Antibac® berøringsfri dispenser art. 600861 som gir en svært hygienisk betjening.

600 ml pumpeflaske som også kan benyttes med manuell ståldispenser for vegg (art. 601009).

Egenskaper

  • Tilsatt glyserol som fukter og gjenfetter huden
  • Væsken kommer godt til overalt på huden og er lett å gni inn
  • Produktet kleber ikke og tørker hurtig, slik at det er enkelt å få på seg sterile hansker etterpå
  • Inneholder ikke parfyme eller fargestoffer
  • Tilfredsstiller EN 12791, EN 13727 og EN 13624

Kirurgisk hånddesinfeksjon brukes i større mengder per gang enn vanlig hånddesinfeksjon, derfor er væsken tilsatt riktig mengde glyserol som holder huden myk og frisk og hindrer uttørring. Væsken er tyntflytende for å kunne komme til i alle furer og linjer på hendene. Produktet føles heller ikke klebrig, og det klumper seg ikke selv ved bruk av mye væske.

750 ml flaskens doseringskapsel har en ventil som sørger for at forurensning og luft ikke kommer i kontakt med væsken, og flasken benyttes med manuell ståldispenser med lang eller kort hendel.

700 ml bag-in-box benyttes med Antibac berøringsfri dispenser, art. 600861, som gir en svært hygienisk betjening.

600 ml pumpeflaske kan også benyttes med manuell ståldispenser for vegg, art. 601009.

Produktet har dokumentert langtidseffekt i henhold til EN 12791 (ved 3 minutter), EN 13727 og EN 13624 (ved 30 sekunder).

Linker

Materialer

Bruksområde

Kirurgisk hånddesinfeksjon til profesjonelt bruk. Spesielt utviklet for miljøer som stiller høye krav til desinfeksjon, for eksempel i forbindelse med operative inngrep.

Utseende og lukt

Klar, fargeløs væske. Alkohollukt.

Forpakning str. Artikkel nr. GTIN/EAN Type forpakning
12 x 750 ml 603044 7054956030447 Flaske med doseringskapsel
15 x 600 ml 603045 7054956030454 Pumpeflaske
8 x 700 ml 601191 7054956011910 Bag-in-Box (BiB)
Oppbevaring

3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre
antenningskilder

Brukerveiledning

3 ml gjentagende, slik at hender, håndledd, underarmer og albuer holdes våte i 3 min. La hender og underarmer lufttørke.

Miljø og sikkerhet

Innhold og emballasje skal behandles som farlig avfall.
Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og annen produktinformasjon før bruk.

Innholdsstoffer Effekt
Etanol Biocid
2-Metyl-2-propanol Biocid
2-propanol Biocid
Glycerin Mykgjørende og fuktighetsgivende
Annet innhold

Denaturert